Prelegoj kaj prezentoj

Pjer Buvje – La strukturo de Esperanto estas “simplika”, tio estas bonŝanco por ke ĝia rolo finfine disvolviĝu

Ireneusz Bobrzak – Kaoso en Esperanta listigo de plantoj

Tomasz Chmielik – Kvardek kvin jaroj da esperantisteco… Ĉu la plej bona momento por kabei?
Tomasz Chmielik – Mordehaj Gebirtig – la juda bardo en la 75-jara datreveno de lia martira morto. Pri la nova internacia eldonprojekto

Renato Corsetti – Rajdi sur leono kaj traduki al Esperanto estas danĝere

Roman Dobrzyński – Prezento de la nova libro “Zamenhof en Varsovio”

Nicolas Gaufillet kaj Jean-Pierre Marcq – Esperanto Plus

Nicolas Gaufillet kaj Evelyne Rotellini – Nomad’kurso

Félix Manuel Jiménez Lobo – Elkatakombigo de la Esperanta Kulturo: Kvar novaj libroj

Zbigniew Kornicki – L. Zamenhof – aŭtoro aŭ iniciatoro de Esperanto.

Lidia Ligęza – Pri kelkaj problemoj traduki dramojn de Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) “En la eta biendomo” kaj “La ŝuistoj”.

Stefan MacGill – La rolo de AMO en la strategio de UEA

Eugeno Macko – Superpaŝo la klasikon rilate al esperanto

Aleksander Melnikov – Kiel “artefarita” lingvo “naturan kvazaŭetnon” kreis

Monika Molnar – Esperanto en la lernejo “La Granda Ursino”

Johano Pachter – Esperanto-dokumentoj kaj libroj en germanaj arkivoj kaj bibliotekoj

Barbara Pietrzak – La kongresparoladoj de L. Zamenhof kiel heredaĵo por la E-movado kaj komunumo

Evelyne Rotellini – Instituto Zamenhof en Togolando

Marie Savary – Universitato “ESTI” Okcidento-Oriento

Ida Stria – Skandinavaj runaj alfabetoj

Pierrette Têtu kaj Ludovic Pepin – Interŝanĝo pri semoj

Humphrey Tonkin – Amble tra la Esperanto-poezio.

Przemysław Wierzbowski – Ni trejnu la trejnistojn por la Esperanto-movado.
Przemysław Wierzbowski – Kion manĝis Ludoviko: tagmanĝo ĉe Zamenhofoj.

Lu Wunsch-Rolshoven – La angla kaj ni

Kunorganizanto

Jazz Poznań
Jazz Poznań

Sub aŭspicioj de:

TEJO

Zamenhof-Jaro 2017

Subtenu nin!


Donacoj al Arkones

Partneroj

 

LODE

 

Varsovia Vento Elsendoj

 

Pola Retradio