XVII-a ARKONES 2001

XVII-aj Artaj Konfrontoj en Esperanto “ARKONES” okazis en Poznań en la lernejo “ŁEJERY” inter 29.09 – 01.10.2001.

Dum “ARKONES 2001” eblis aĉeti esperantajn librojn kaj konatiĝi kun la agadoj kaj planoj de la plej fortaj ĉi-regionaj eldonejoj :

• “IMPETO” ( RU – Moskvo ),
• “KLEKS” ( PL –Bielsko Biała ),
• “SEZONOJ” ( RU – Kaliningrad )

IMPETON” dum eldonejaj forumoj prezentis Dima Ŝevĉenko, “SEZONOJN” kaj la ĵurnalon “LA ONDO DE ESPERANTO” – Aleksandr Korĵenkov.
La libroservo, kiun gvidis Paweł Janowczyk, dumjare funkcias ankaŭ perpoŝte.

Grandan demandon “Ĉu ‘POLA ESPERANTISTO’ reaperos?

traktis dum renkontiĝo kun Arkonesanoj la Ĉefa Estraro de Pola Esperanto-Asocio sub la gvido de ties Prezidanto Stanisław Mandrak.

Jen la prelegantoj kaj la temoj de prezentitaj prelegoj:

•Zofia Banet-Fornal “Antoni Grabowski – eminenta E-aganto”
•Andreas Emmerich (prezidanto de Germana Esperanto-Asocio) “Varbi por Esperanto, sed kiamaniere?”
•Zbigniew Galor “Standardoj de Eŭropa civilizacio”
•Mark Heller “Esperantisto Belogorcev (1903-1940) – adepto kaj viktimo de la reĝimo”
•Aleksandr Korĵenkov “Pri Gaston Waringhien”
•Ilona Koutny “Instruista trejnado kaj universitata instruado”
•Barbara Pietrzak “Esperanto elsendoj en 65-jara historio de la poreksterlanda programo de la Pola Radio”
•Dima Ŝevĉenko “Esperanto en interreto”
•Joachim M. Werdin “Senmanĝa vivstilo”
•Bernhard Westerhoff “El la Eŭropa Bahaa-Centro”
•Bożena Pietrzyk “Pri la libro ‘Ili vivis sur la tero’ de B.M. Robineau”

Diskutrondo

sub la sperta gvido de Tadeusz Chrobak traktis la temon :
“Esperanto – ĉu grava ideo, ĉu kurioza hobio?”.

Bedaŭrinde

fiaskis la tria oratora konkurso pro la manko de aliĝoj kaj same la tradukkonkurso pri la kanzontekstoj el la repertuaro de Maryla Rodowicz. Al la lasta venis nur unu konkursaĵo : “Rimedo” en la traduko de Zenobia Zygadło el Tychy (la tekston legu en Arkones-kajero). La tradukitan kanzonon prezentis dum mielvespero Ola Pawełczak.
Restis nur belaj regularoj de la konkursoj :

Tradukkonkurso pri la kanzontekstoj el la repertuaro de Maryla Rodowicz

1.Ĉiu konkursaĵo konsistu el la tradukita kaj originala tekstoj, la informo pri la autoroj de la teksto kaj muziko, la informo pri la fonto, el kiu oni ĉerpis la kanzonon.
2. Ekskluditaj estas la kanzonoj, kiuj konsistigis la programon „Marysia biesiadna”.
3. Ĉiun konkursaĵon oni subskribu per kaŝnomo kaj provizu per koverto enhavanta la nomon kaj adreson de la konkursinto.
4. La limdato pasas la 10-an de septembro 2001 .
5. La juĝkomisiono atribuos premiojn kaj decidos pri la eventuala utiligo de la konkursaĵoj dum ARKONES.
6. La rezultojn de la konkurso oni anoncos dum la XVII ARKONES.

Por gimnasti langojn de la partoprenantoj la organizantoj de ARKONES anoncas:
III-an ORATORAN KONKURSON.

1. La temo de prezento estas: „sonĝo” – ĉio cetera dependas de la oratoroj.
2. La prezento daŭru 5 – 10 minutojn.
3. La juĝkomisiono havas keston da ĉampano por disdoni po botelo(j) inter la premiitoj (laŭ iliaj meritoj).
4. La juĝkomisiono pritaksos konstruon de ĉiu eldiro, ĝian fluecon kaj gramatikan korektecon, sed ankaŭ la fervoron kaj personecon de la oratoroj.
5. Eblas aliĝi kiam ajn, ankaŭ dum la aranĝo, sed ne pli malfrue ol du horojn antaŭ la konkurso mem.

Spektaklan programon konsistigis:

“Grabowski en Esperanto-poezio” – de Jerzy Fornal
“Survojoj” de Jarlo Martelmonto en la plenumo de la aŭtoro kun helpo de Tadeusz Chrobak, Paweł Janowczyk, Jarosław Parzyszek kaj Dima Ŝevĉenko.
Jen alia prezentaĵo de Jarlo el la sama epoko.

“Vulpo – Ruzulo” – spektaklo de Infana Teatreto el Gorzów Wlkp
“Lokomotivo” de Julian Tuwim – prezentita de infangrupo el la lernejo “Łejery”
Versojn de Błok, Niekrasov, Puŝkin, Rudanskij, Ŝevĉenko prezentis la tradukisto Mark Heller
• Tadeusz Chmiel prezentis proprajn poeziaĵojn.

La XVII-an Poznanan Mielvesperon
gvidis Ela Malik kaj Jarek Parzyszek.

Dum ĝi prezentiĝis:

 • Leszek Dobrowolski – gitarverkoj,
 • Aleksandra Pawełczak kun gitaro kaj kantoj de Bułat Okudĵawa kaj Maryla Rodowicz,
 • Zuzanna Kornicka – “Quantanamera” kaj recitalo,
 • Grupo el Staszów kun poeziprogrameto,
 • Dima Ŝevĉenko – kantoj.
 • Koncertis ankaŭ la koruso “Sub la verda stelo” (Tychy) gvidata far Danuta Tudaj.
 • Postan dancvesperon ornamis diskomuziko laux elekto de Tadeusz Chrobak.

Apartan atenton vekis

la pentraĵekspozicio “Bildoj” de Krystyna Stasińska-Kiciak (Poznań) kaj fotoekspozicio “Esperantaj aranĝoj” de Andrzej Sochacki (Staszów).
• Andrzej gvidis ankaŭ priarkonesan fotoservon.
• Jerzy Fornal gvidis la kurson pri aktora/sceneja movo.

Aparte

La junulara grupo (klaso, kiu lernas Esperanton en Gostyń) kun la instruistino Halina Radoła havis apartan lingvan kaj artan programon kun eksterlandaj partoprenantoj.

La aranĝon subtenis:

 • La baza lernejo nro 83 “ŁEJERY” – Poznań
 • La Ĉokoladfabriko “BARON” – Przeźmierowo
 • La Entrepreno “EDECO” – Poznań
 • La Entrepreno “OWIPLANT” – Owińska
 • La Entrepreno “TAGO” – Poznań

La Subtenan Fonduson “ARKONES 2001”

mone apogis Peter Zilvar kaj Oksana Gołovina-Janowczyk.

La organizantoj tre dankas al ĉiuj kiuj helpis okazigi la aranĝon.

 • La presaĵojn komputile prilaboris Tadeusz Chrobak kaj Zbigniew Kornicki.
 • Afiŝojn kaj aliajn eldonaĵojn projektis Margarita Malkowskaja.
 • Interretan paĝaron prilaboris Leszek Dobrowolski.
 • Aranĝerojn videoregistris Elżbieta Janowczyk, Margarita Malkowskaja kaj Oksana Gołovina.

La organizantoj:

Grandpolia Esperantista Societo,
La Baza Lernejo „Łejery” – Poznań,
Pola Esperanto-Junularo.

Organiza Komitato:

Aneta Będkowska, Tadeusz Chrobak, Zbigniew Galor,Paweł Janowczyk,Ilona Koutny, Elżbieta Malik, Halina Oleszek.

Patrona kaj Kunorganiza Komitato:

Andrzej Broda, Oksana Gołowina, Jerzy Hamerski, Lidia Ligęza,Beata Machowska, Margarita Malkowskaja, Johan Pachter, Wojciech Usakiewicz

La aranĝon partoprenis 180 personoj
el 11 landoj:

Belgio, Britio, Ĉeĥio, Ĉinio, Germanio, Hungario, Pollando, Rusio, Svedio, Tajvano kaj Usono.

Listo de partoprenintoj de XVII ARKONES

La afiŝo:

Subtenu nin!


Donacoj al Arkones

Partneroj

 

LODE

 

Varsovia Vento Elsendoj

 

Pola Retradio