XXIV-a ARKONES 2008

Elŝuteblaj dosieroj

Elŝutu informilon

La afiŝo

Raporto pri Arkones aperinta en “La Ondo de Esperanto”, 2008, №11

La mirinda ARKONES

Iam eta renkontiĝo de kelkaj dekoj da artemaj kaj lingvemaj pollandaj (eks)studentoj, Artaj Konfrontoj en Esperanto, iom post iom fariĝis la plej grava inter la tradiciaj esperantistaj renkontiĝoj en la Orienta Eŭropo.

La altnivela kultura programo logas multajn partoprenantojn, kiuj venas ne por studi la lingvon sed por intelekte riĉiĝi per ĝi kaj por ĝui la Esperantan arton, kaj tia publiko siavice altiras tiujn, kiuj volas lanĉi novajn projektojn aŭ anonci la rezultojn de la projektoj lanĉitaj.

La 24a ARKONES, kiun Poznań akceptis 19–21 sep 2008, konfirmiĝis kiel projekto-lanĉa renkontiĝo. Du novaj diskoj estis lanĉitaj: Eksplodigos vian domon de la skandinavia bando La Perdita Generacio kaj Hej! de la argentina kanzonisto Alejandro Cossavella. Estis prezentitaj multaj aliaj projektoj — eldonaj, edukaj, teatraj, retaj, filmaj kaj turismaj. Inter ili la iniciato de la socikultura revuo Spegulo, decidinta distingi tiujn, “kiuj per diversaj klopodoj kaj honesta agado rimarkinde progresigas la internacian lingvon en la Centra kaj Orienta Eŭropo, kiuj en konkordo malbaras vojon al novaj celoj kaj kun estimo kaj respekto servas al ĉiuj Esperantlingvanoj”.

La unuajn statuetojn de Spegulo ricevis la animanto de ARKONESoj Paweł Janowczyk, la eldonanto de La Ondo Halina Gorecka, la admirinda organizanto Povilas Jegorovas, la kroata aŭtoro kaj redaktoro Josip Pleadin, kaj — ve, posteume — Tadeusz Chrobak, kiun Spegulo nomis “nia spirita gvidanto”.

La redakcio de Spegulo intencas aljuĝi siajn statuetojn ĉiujare en ARKONES, same kiel ĉi tion faras Marian Zdankowski, la redaktoro de la revuo FREŜO, kiu ankaŭ ĉi-foje anoncis la rezulton de la Tutpollanda Esperanta Plebiscito kaj solene disdonis diplomojn al la ĉeestintaj laŭreatoj.

La programo enhavis kvindekon da prelegoj, koncertoj, prezentoj, spektakloj, laborgrupoj, diskutoj, konkursoj kaj prelegoj. Ja ARKONES komenciĝis tuj post la fino de la Interlingvistika Simpozio en la loka universitato kun multaj eminentaj interlingvistoj, kiuj plejparte restis por prelegi en la semajnfina ARKONES.

Tamen mi ne intencas listigi ĉiujn programerojn (vidu rete: www.arkones.org), ja la plena listo okupus la tutan paĝon, kaj mencio de nur kelkaj nomoj eble aspektus ofenda al la nemenciitoj. Krome, mi mem malmulton partoprenis, kvankam mi ja kontribuis per du prelegoj kaj prezentado de niaj libronovaĵoj kaj de La Ondo. La ceteran tempon mi pasigis, interparolante pri gravaj aferoj kun kunlaborantoj kaj kun aŭtoroj, akceptante kotizojn (pli ol kvardek), respondante demandojn de legantoj, bierumante kaj babilante kun amikoj, inter kiuj multajn mi vidas unu fojon en la jaro — nur fine de septembro en ARKONES.

Mi revenos ankaŭ post unu jaro, kaj mi senhezite rekomendas veni al Poznań al ĉiuj, kiuj deziras ĝui niajn artajn atingojn, aŭskulti interesajn prelegojn, esti inter multaj virtuozaj esperantoparolantoj sen movadaj jarkunvenoj kaj sen lingvokursoj, en altspirita internacia etoso de ARKONES.

AlKo
La fonto

Programo

Spektakloj kaj koncertoj

 • Alejandro Cossavella – fama Esperantista muzikisto el Argentino. Kreis kaj gvidas du bandoj: La Porkoj kaj Strika Tango, kies kantojn akompane poznanaj muzikistoj li prezentos dum Arkones.
  Alejandro Cossavella – Libera Kant

 • Koncerto de Akademia Ensemblo de Slavnacia Muziko BAŁAŁAJKI (el Lodzo)
 • Ĵomart kaj Nataŝa kun Carina – la plej bona Esperanta muziko por kisumado [“Kisu min…”],
 • Perdita Generacio – alternativa grupo el Svedio, kiu ne hezitas tuŝi la plej profundajn, ekzistadajn temojn.

 • Georgo Handzlik – Bardo sen barbo!

 • Jarlo Martel-Monto – la simbolo de Arkones, kiel kutime speciale por nia aranĝo preparas ĉiujare novan poezian spektaklon. Cxi jare ties titolo estos “anoj, eoj, ooj, uloj”. En ĝi gravan rolon ludos jarlaj pentraĵoj kaj desegnaĵoj.,
 • Zuzanna Kornicka – recitalo – jam de pli ol dek jaroj ŝia ĉarma kontralto kune kun gitaro allogas arkonesanojn,
 • Oksana Mirgorodskaja – ĉiam gaja ukraina kantistino, kiu belvoĉe popularigas la nacian ukrainan popolan kulturon kaj lingovon,
 • Jerzy Fornal – Pola Esperanto-Teatro,
 • Teatro-Trupo de Tuluzo (TTT) en du mallongaj distraj teatraĵoj: “Duonhora pluvego” kaj “La grandioza kongreso”, originale verkitaj de Rikardo Cash,
 • Stefan MacGill prezentos skecxojn,
 • Aktoroj el Nova Sól – prezentos “Prelegon” de Harold Brown,
 • Lena Karpunina – gitara recitalo,
 • Anjo Amika – “Dimancxa Koncerto”.

Prelegoj

 • Vera Barandowska-Frank – “Virinoj kaj lingvokreado”,
 • Detlev Blanke – “Esperantaj bibliotekoj kaj arkivoj”,
 • Wera Blanke – “Publike paroli”,
 • Tomasz Chmielik – “Ryszard Kapuściński 1932-2007 – reala homo en la homa realo”, “Denove Gebirtig – juda bardo el Krakovo”,
 • Ziko van Dijk – “UEA kaj Pollando”,
 • Sabine Fiedler – “Frazelologio – uzado en tekstoj kaj bildoj”,
 • Irina Gerasimova – “Prelego pri Krimeo”,
 • Michel Duc Goninaz: – “Problemoj kaj solvoj en tradukado de prozo”,
 • Elham Khanian – “Prelego pri persa literaturo”
 • Antoine Kouassi(membro de la Afrika Komisiono de UEA) – Prelego pri Esperanto en Afriko”,
 • Antoine Kouassi – “Indigxenaj religioj en mia lando: ‘La Komian-anoj’”,
 • Aleksander Korjxenkov – “Zamenhof kaj la gazetaro”,
 • Zofia Korody – “Gxemelurbaj kontaktoj”,
 • Kazimierz Leja – “Modernaj iloj en kontaktoj kun eldonejo”,
 • Lidia Ligęza – “”,
 • Edward Malewicz – “Auxdvidmetoda lernolibro de esperanto por poloj”,
 • Floréal Martorell – “Nova stato de Esperanto-muziko”,
 • Aleksander Melnikov – “Ecx Esperantistoj kapablas sxerci” (vortludoj en Eo),
 • Brian Moon – “”,
 • Johano Pachter – “Prelego pri Esperanto-Kultur-Centro Berlin post la fajro”,
 • Imre Szabo – “Problemoj kaj solvoj en tradukado de poezio (surbaze de la hungara poeto Attila Jozef)”.

Aliaj programeroj

 • Tradicia Arkonesa MIELVESPERO,
 • Marek Blahus gvidas filmejon – subtekstigitaj filmoj kaj filmoj esperantistaj,
 • Peter Balajx prezentos la polan KDon “Esperanto” (aperota en “Gazeta Wyborcza”)
 • Roman Dobrzyński“Bona Espero – interkultura fenomeno” margxene de la libro “Bona Espero – idealo kaj realo” kun filmo “Stelo de Bona Espero”.
 • Tomasz Chmielik (cxefredaktoro de la “Spegulo”) – enmanigo de la statuetoj de “Spegulo”, kiuj estas simbola premio por diligenta laboro, serioza agado kaj servado al la Zamenhofaj ideoj. La statuetoj estos aljugxataj cxiujare dum Arkones.
 • Zbigniew Galor“Interparoloj kontrolataj” – Zbigniew Galor gvidas surpodian interparolon – kun partopreno de: Mark Bavant, Tomasz Chmielik, Michel Duc Goninaz, Ilona Koutny, Brian Moon – pri la temo: Ĉu stranga esperantismo? – Rememorante verkaron de Claude Piron.
 • Elżbieta Karczewska gvidos malferman kunsidon de la LKK de la 94.UK.
 • Ilona Koutny kun prelegantoj kaj studentoj de la Interlingvistikaj Studoj: 10 jaroj de interlingvistikaj studoj – podia interparolo.
 • Antoine Kouassi – renkontigxo kun afrika verkisto, auxtoro de “La Regno de Kojikro”. La libro estas originala romaneto pri aferoj okazintaj en la okcidenta Afriko komence de la pasinta jarcento (el www.uea.org ).
 • *Benefico.
 • Marian Zdankowski (Fresxo) – Anonco de la rezultoj de Plebiscito 2008 en kategotioj: “Esperantisto de la Jaro”, “Loka E-aktivulo”, “Debuto de la Jaro”, “Tutajxo”.
 • X-a ORATORA KONKURSO – lancxita por gimnasti langojn de la partoprenantoj de ARKONES (klaku por detaloj)
 • Floréal Martorell – muzika kvizo (blinda teksto).
 • Marian Zdankowski – Esperanto-kvizo.
 • Ivo Miesen – Fotoprezentado pri IJK Szombathely
 • David Gilmour – prezentas poezion de skotaj Esperanto-poetoj kaj tradukojn de poezio de nacia poeto Roberto Burns.
 • Ekzercigxu kun Maria Majerczak – Amuzaj ekzercoj de la perreta supera E-kurso de Jagelona Universitato. Bv. kunporti skribilon (ĉar la partoprenantoj devos multe skribi kaj skribe amuziĝi).
 • Aikido – montrigo. Aikido estas Esperanto japandevena luktosporto, sed la pola traduko “sztuka walki” pli taŭgas ĉi-foje, ĉar ĝi multe pli estas arto ol sporto (fakte ĝi tute ne estas sporto laŭ iu ajn difino).
 • Renkontiĝo de Skolta Esperanto-Ligo – respondecas pri ĝi Sebastian Cyprych: scy [ĉe] epf.pl – Nacia Reprezentanto de SEL en Pollando.
 • Kunsido de PEJ-komitato
 • Prezentigxo de Esperanto-eldonejoj, gazetoj kaj radioj:
  1. Peter Balajx – eldonejo “Espero”,
  2. Tomasz Chmielik – eldonejo “Libro-Mondo”,
  3. Halina Komar – revuo “Pola Esperantisto”,
  4. Aleksander Korjxenkov – eldonejo “Sezonoj” kaj revuo “La Ondo De Esperanto”,
  5. Kazimierz Leja – eldonejo “Hejme” kaj revuo “Spegulo”,
  6. Stefan MacGill – Juna Amiko,
  7. Jan Skonieczka – presejo “Skonpres”,
  8. Marian Zdankowski – revuo “Fresxo”,
  9. Irana Esperantisto .

Informoj pri programeroj okazontaj dum Arkones-2007 estas aktualigataj cxiusemajne.

Vi jam povas aligxi por la jaro 2008 kaj kontribui al la programo de la XXV-aj Konfrontoj. Limdato por proponi propran programeron estas la 1-a de Septembro 2008.

Rigardu abundecon de la programo de XXIII-a Arkones.,

 • Johano Pachter

La afiŝo:

Subtenu nin!


Donacoj al Arkones

Partneroj

 

LODE

 

Varsovia Vento Elsendoj

 

Pola Retradio