Jerzy Fornal

Aktoro laŭ profesio, en la esperantista mondo dank’al sia persisto, talento kaj apogo de la edzino fariĝis tuta institucio, nome unuaktora teatro prezentinta sin en plimultaj eŭropaj kaj multaj ekstereŭropaj landoj. Lia E-teatro festis XX-jariĝan jubileon en 2002. Grandioza atingo!!!
Ekde mezaj okdekaj jaroj de la pasinta jarcento li preskaŭ ĉiujare sukcese prezentis dum ARKONES novan spektaklon kaj malgraŭ sia aĝo imponis per energia ĉeesto ankaŭ en aliaj programeroj. Ni domaĝas, ke laste li devis iom limigi sian E-teatran aktivecon.
En Varsovio dum multaj jaroj E-publiko regule povis ĝui liajn Esperanto-spektaklojn en “Muzeo Pri La Azio Kaj Pacifiko”. Kvankam lia majstra arto parolis nur al la spektantoj neforviŝeblaj estas lia loko en E-kulturo kaj en niaj koroj.
(azk)

Partoprenis en pli ol dek ARKONESOJ.

La afiŝo:

Subtenu nin!


Donacoj al Arkones

Partneroj

 

LODE

 

Varsovia Vento Elsendoj

 

Pola Retradio