XXXIV ARKONES - 21-23 IX 2018

Czym jest ARKONES?

Arkones to doroczny festiwal kultury, sztuki i nauki w esperanto, w którym udział biorą esperantyści z Polski i zagranicy. Wszystkich ich łączy jedna wspólna pasja i wspólny język. Dowiedz się więcej!
Na podstronie Uczestnictwo ==> Zgłoszenie za pośrednictwem interaktywnego formularza mogą Państwo zapisać się na Artystyczne Konfrontacje.

Czym jest esperanto?

Esperanto to międzynarodowy język stworzony przez Ludwika Zamenhofa w 1887. Twórca języka początkowo nazwał je po prostu lingvo internacia (językiem międzynarodowym). Esperanto (dosł. mający nadzieję) było początkowo pseudonimem Ludwika Zamenhofa. Informacji na temat języka międzynarodowego i jego historii szukaj w: Wikipedii.

Zmarł Zbigniew Galor

Zbigniew Galor Zbigniew Galor był profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego (US), socjologiem. Zajmował się socjologią ogólną, specjalizując się w socjologii gospodarki, wykluczenia i marginalizacji społecznej. Ukończył socjologię na UAM w Poznaniu. Doktorat o własności spółdzielczej obronił na UMCS w Lublinie. Tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii otrzymał na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Był kierownikiem Zakładu Socjologii Ogólnej US. Od 2013 był profesorem Międzynarodowej Akademii Nauk (AIS).
Prof. Galor był ponadto esperantystą, badaczem ruchu esperanckiego oraz organizatorem Artystycznych Konfrontacji w Esperanto.

Współorganizator

Jazz Poznań
Jazz Poznań

ARKONES pod auspicjami

TEJO

Rok Zamenhofa 2017

Partnerzy

Librotago

 

 

LODE

 

Varsovia Vento Elsendoj

 

Pola Retradio

 

Ucz się z Fiszkoteką