XXXIV ARKONES - 21-23 IX 2018

Czym jest ARKONES?

Arkones to doroczny festiwal kultury, sztuki i nauki w esperanto, w którym udział biorą esperantyści z Polski i zagranicy. Wszystkich ich łączy jedna wspólna pasja i wspólny język. Dowiedz się więcej!
Na podstronie Uczestnictwo ==> Zgłoszenie za pośrednictwem interaktywnego formularza mogą Państwo zapisać się na Artystyczne Konfrontacje.

Czym jest esperanto?

Esperanto to międzynarodowy język stworzony przez Ludwika Zamenhofa w 1887. Twórca języka początkowo nazwał je po prostu lingvo internacia (językiem międzynarodowym). Esperanto (dosł. mający nadzieję) było początkowo pseudonimem Ludwika Zamenhofa. Informacji na temat języka międzynarodowego i jego historii szukaj w: Wikipedii.

Zmarł Paweł Janowczyk

Paweł Janowczyk W piątek 19 stycznia 2018 r. odszedł Paweł Janowczyk – organizator Arkones, wiceprzewodniczący Towarzystwa E-Senco i motor życia esperanckiego w Poznaniu, wspaniały przyjaciel. Człowiek-instytucja. Będziemy towarzyszyć Pawłowi w jego ostatniej drodze, 26 stycznia na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.

Spoczywaj w pokoju!

Konferencja Bliżej Ludzi…. poświęcona pamięci prof. Zbigniewa Galora

Zbigniew Galor Konferencja Bliżej ludzi…społeczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty wykluczenia, która odbędzie się 27 stycznia 2018 r., poświęcona jest pamięci zmarłego w ubiegłym roku prof. dr. hab. Zbigniewa Galora. Centralnym nurtem jego zainteresowań badawczych była problematyka wykluczenia, a cechą wyróżniającą – ścisłe powiązanie poznania naukowego z praktyką społeczną.

Informacje oraz program: http://barka.org.pl/content/konferencja-blizej-ludzi

Współorganizator

Jazz Poznań
Jazz Poznań

ARKONES pod auspicjami

TEJO

Rok Zamenhofa 2017

Partnerzy

Librotago

 

 

LODE

 

Varsovia Vento Elsendoj

 

Pola Retradio

 

Ucz się z Fiszkoteką