I ARKONES 1980

Pierwsze Artystyczne Konfrontacje Esperanckie ARKONES odbyły się w Poznaniu w Domu Kultury “Orbita” (Osiedle Kosmonautów 118, 61-641 Poznań) w dniach 16 – 19 Października 1980.
Zatem historia Arkonesu zaczyna się w 1980 roku, chociaż myśl o umiejscowieniu w ODK “Orbita” ponadśrodowiskowego przeglądu artystycznego pojawiła się tutaj po powołaniu Esperanckiego Ośrodka Kultury, to jest w 1978 roku. Po konsultacjach, Komisja Kultury Zarządu Głównego Polskiego Związku Esperantystów wspólnie z EOK w kwietniu 1979 roku, w ODK “Orbita” przeprowadziła Finał Polsko-Węgierskiego Konkursu Recytatorskiego. Współorganizatorami byli : Komisja Kultury Węgierskiego Związku Esperantystów oraz Instytut Kultury Węgierskiej w Warszawie. Uczestniczyło w nim 21 osób z całej Polski. Imprezę tę możemy uważać za PRAARKONES, zarówno organizacyjnie jak i programowo.

W tym czasie Esperancki Ośrodek Kultury prowadził już bibliotekę esperancką, odbywały się cotygodniowe spotkania klubowe oraz lekcje stacjonarnego kursu języka esperanto.

I Arkones posiadał temat przewodni : “Amatorska działalność artystyczna w języku esperanto”. Przed imprezą organizatorzy rozesłali do wielu jednostek ruchu esperanckiego w Polsce wydany na powielaczu informator, a właściwie regulamin i kartę zgłoszenia uczestnika ponieważ Arkones organizowany był jako konkurs – przegląd ( z nagrodami ). W owym czasie imprezy tego typu były finansowane przez organizacje społeczne, wydziały kultury, domy kultury, spółdzielnie mieszkaniowe itp. Opłaty uczestników były mniej niż symboliczne. Niestety Oddział Polskiego Związku Esperantystów w Poznaniu sprzeciwił się finansowaniu Arkonesu i organizatorzy mogli liczyć tylko na środki Domu Kultury “Orbita” czyli Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Aby lepiej poczuć atmosferę tych dni i poetykę dokumentów trzeba zapoznać się z jednym z preliminarzy wydatków i pismem odmownym Oddziału PZE w Poznaniu z dnia 13.05.1980.

Organizatorami instytucjonalnymi I Arkonesu zostali: Esperancki Ośrodek Kultury-Poznań; Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa; Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów.

Komitet Organizacyjny stanowili: Tadeusz Chrobak, Paweł Fliegier, Janusz Grot, Alicja Lech, Zbigniew Kornicki.

Oprócz organizatorów i osób biorących udział w programie uczestniczyło kilkanaście osób w tym: Michał Abdullach (Syria), Mariola Duszyńska, Bogusław Duszyński, Adam Jagła, Paweł Janowczyk, Tomasz Jan Kudrewicz, Andrzej Pacholski, Alicja Lewanderska.

Grand Prix otrzymała Aleksandra Strawińska z Olsztyna, która przedstawiła: “Mia poŝhorloĝo” Marii Konopnickiej w tłumaczeniu Kazimierza Beina, bajkę chińską “La Flava Cikonio”, Fragnent tekstu z “Heroldo de Esperanto”, “Staĥ” Marii Konopnickiej w tłumaczeniu Antoniego Grabowskiego, “De kiam estos vi edzino” Kazimierza Przerwy-Tetmajera w tłumaczeniu Juliana Tuwima oraz fragmenty “Pana Tadeusza” – “Sinjoro Tadeo” (Polonez) w tłumaczeniu Antoniego Grabowskiego.

Urszula Tupajka z Bydgoszczy z akompaniamentem Anny Rolewskiej (grupa “Verda Parnaso”) przedstawiła dwa programy poetycko-muzyczne : “Omaĝe al nia majstro” oparty na poezji Ludwika Zamenhofa oraz “Protesto kaj espero” oparty na poezji Kalmana Kalocsaya.

Piotr Witwicki z Bytomia przedstawił w języku esperanto wiersze Adama Mickiewicza, Juliana Tuwima, Sandora Patofiego, Heinricha Heinego, Julia Baghyego i in.

Zofia Czerniejewicz – pracownik UAM w Poznaniu przedstawiła prelekcję kulturoznawczą.

Prezentacje Aleksandry Strawińskiej i Urszyli Tupajki stały na bardzo wysokim poziomie artystycznym.
Spotkania dyskusyjne i towarzyskie, zwiedznie miasta, zabytków i muzeów, wizyty w teatrach – to program dodatkowy.
Na zakończeniu Konfrontacji ogłoszono informacje o Konkursie Przekładów na Język Esperanto Poezji Czesława Miłosza organizowanym przez EOK.
Bulba !

cdn.

Plakat

Partnerzy

Librotago

 

 

LODE

 

Varsovia Vento Elsendoj

 

Pola Retradio

 

Ucz się z Fiszkoteką