II Arkones 1981

Drugie Artystyczne Konfrontacje Esperanckie ARKONES odbyły się w Poznaniu w Domu Kultury “Orbita” (Osiedle Kosmonautów 118, 61-641 Poznań) w dniach 6-8 Listopada 1981.
W imprezie wzięło udziął ok. 50 osób, które zakwaterowane były w Hotelu Bazar i Domu Turysty (PTTK). Wśród uczestników znaleźli się między innymi : Leszek Śliwiński, Jolanta Matczak, Julianna Oksiuta, Sławomir Ruszkiewicz, Cezary Jaworski, Piotr Skrzypczak, Tadeusz Pawlak, Borys Wierzejewski

Organizatorami Arkonesu byli :
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
Ogólnopolski Komitet Studenckich Kól Esperanckich RN SZSP,
Polski Związek Esperantystów – Oddział w Poznaniu.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili:
Witold Dobrowolski (przewodniczący Oddziału PZE w Poznaniu), Paweł Janowczyk (przewodniczący OKSKE/SZSP), Zbigniew Kornicki (kierownik EOK “Orbita”), Alicja Lech (dyrektor ODK“Orbita”), Małgorzata Romała-sekretarz Arkones 81.

Wiosną 1980 w Zajeździe-Gościńcu “ Stary Koń “ w Brzeźnie pod Koninem spotkali się m.in. Jerzy Leyk, Stanisław Kulski, Janusz Sulżycki(?)Ryszard Rokicki, Barbara Jędrzejczyk-Rokicka, Walter Żelazny, Paweł Janowczyk, Krzysztof Śliwiński, Zbigniew Kornicki, Edward Malewicz, Stanisław Mach(?)-działacze Ogólnopolskiego Komitetu Studenckich Kół Esperanckich (Pola Studenta Esperanto-Komitato) by opracować dokument programowy zwany później Deklaro de PSEK . Deklaracja ta została przedyskutowana i przyjęta na Posiedzeniu Komitetu OKSKE w Lublinie w dniach 10-14.11.1980 . Była rozwinięciem Manifesto de Rauma

Drugi Arkones organizowany już wspólnie z OKSKE SZSP w dniach 6-8.11.1981.nawiązywał do tych wydarzeń i deklaracji programowych , które między innymi na nowo definiowały cele ruchu esperanckiego. Program artystyczny pozostawał jednak bardzo tradycyjny.

W konkursie Amatorskiej Twórczości Scenicznej Jury w składzie:
Zbigniew Kornicki, Andrzej Pacholski, przewodnicząca-Ewa Poleska-Kossowska (Komisja Kultury ZG PZE) postanowiło, że :
Grand Prix otrzymał Zdzisław Kot z Rzeszowa za wystawę rzeźby i prezentację poezji w języku esperanto, oryginalnej i tłumaczonej.
Drugie miejsce zajął Zespół Dziecięcy Gminnej Szkoły Zbiorczej w Kostrzynie pod kierownictwem Urszuli Piątek za występ słowno-wokalny.
Wyróżnienie za nieskazitelny poziom językowy prezentowanej własnej poezji uzyskał Jan Karwik ze Szczecina.
Co ciekawe jeden z uczestników, skandalista Józef Rogowski z Bytomia został przez Jury zdyskwalifikowany ze względu na obrazoburczy charakter wystąpienia. W komunikacie Jury podano jako przyczynę inne względy formalne i to, że prezentacja nie odbyła się w języku esperanto.

Jury Konkursu Esperanckich Tłumaczeń Poezji Czesława Miłosza w składzie :
Paweł Janowczyk, Zbigniew Kornicki, Zbigniew Rosiak (przewodniczący)
postanowiło:
-nie przyznać I nagrody,
-II nagrodę otrzymała Urszula Zybura (godło:“Ĉielarko”) za tłumaczenie wiersza “O Aniołach” (“Pri anĝeloj”),
-III nagrodę otrzymał Sławomir Ruszkiewicz (godło AZO) za tłumaczenie wiersza “Tak mało powiedziałem” (“Tiom malmulte mi diris”),
-wyróżnienia przyznano :
Irenie Missiuro (godło: Sorpo) za tłumaczenie wiersza “Dar” (“Donaco”),
Annie Mackiewiczowej (godło: A-MO) za tłumaczenie wiersza “Który skrzywdziłeś” (“Vi, kiu vundis”).
Na konkurs wpłynęły tłumaczenia 28 wierszy od 4 tłumaczy pod 4 godłami. Depozytariuszem konkursu była Małgorzata Romała-sekretarz EOK“Orbita”.

A co w programie ?

-Jan Karwik – referat na temat zawiłości warsztatowych twórcy (utworów oryginalnych) ze szczególnym uwzględnieniem języka, stopy metrycznej,rytmu i sensu,
-Zbigniew Rosiak – prelekcja : “ Tradukarto – kiucele? “ (“Co mnie pokusiło żeby tłumaczyć ?”),
-Stanisław Świstak – prelekcja :“Esperanto – kulturo jes au ne “,
-Zbigniew Kornicki – prelekcja : “Działalność kulturalna Esperanckich Kół Studenckich”,
-Zofia Czerniejewicz – prelekcja “Czynniki kulturotwórcze, rozwój kultury współczesnej”,
-Delegacja do Tatabanya (Węgry) – prezentacja Tadeusz Chrobak i Andrzej Pacholski,
-giełda esperantaliów – wielki komisarz giełdy Tadeusz Chrobak,
-wystawa “ UZBEKISTAN” przywieziona latem 1980 roku do Poznania przez delegację uzbecką z Samarkandy pod przewodnictwem Anatolija Ionesova. Delegacja (4 osoby) z ówczesnego ZSRR przebywała u nas w czasie pamiętnych strajków (Bardzo ciekawe dyskusje).
-wystawa odznak i emblematów esperanckich ( ponad 1000 eksponatów) Józef Rogowski,
-wieczór piosenki – Witold Dobrowolski z Klubem Turystyki Esperanckiej PTTK (Poznań-Rataje),
-impresje Bułgarskie na podstawie materiałów przywiezionych przez Rajczo Ranczewa (Karlowo) w ramach wymiany z Międzynarodowym Obozem Harcerskim “Agora”, Wronczyn (Internacia Skolta Tendaro“Agora”),
-spotkanie z wiceprzewodniczącym ZG PZE Stanisławem Świstakiem,
-wieczór płytowo-taśmowy,
-zwiedzanie Poznania.
I ja tam byłem, miód i wino piłem,
Reszty nie pamiętam.
Paweł Janowczyk

cdn.

ARKONES pod auspicjami

TEJO

Partnerzy

Librotago

 

 

LODE

 

Varsovia Vento Elsendoj

 

Pola Retradio

 

Ucz się z Fiszkoteką