XXXI ARKONES 2015

Broszura 31 Arkonesu

Program

Koncerty i spektakle

 • Sepa i Asorti

 • Ĵomart i Nataŝa
 • Anna Bartek “Anjo Amika”
 • Melono DESNOS z miejscowymi muzykami – koncert jazzowy.
 • Zuzanna Kornicka “XX-lecie esperanckiej pracy artystycznej”
 • Spektakl poetycko-teatralny – Jarlo Martelmonto
 • “Ursula” – monodram na podstawie książki Romana Dobrzyńskiego “Bona Espero: idealo kaj realo”.
  W roli Urszuli wystąpi Małgosia Komarnicka.

Prelekcje

 • Vera Barandovska-Frank – Słowiańskie konlangi.
 • Tomasz Chmielik – Szymborska mówi po esperancku. Spotkanie z Tomaszem Chmielikiem, Istvanem Ertlem i Lidią Ligęzą.
 • Tomasz Chmielik – Promocja monografii “Historio de Esperanto-literaturo” [Historia literatury esperanckiej] C. Minnaji i G. Silfera.
 • Tomasz Chmielik – Przedwojenny świat żydowski – wg filmów braci Goskind.
 • Johan Derks – Zdemaskujmy europejskich “fałszywych przyjaciół” z Gugle Translejt.
 • István Ertl – Spritaj splitoj kaj preskeraroj – chochlik drukarski w akcji
 • István Ertl – czasopismo Beletra Almanako [Almanach beletrystyki]
 • Michael Farris – Psychologiczna ekonomika przemysłu oferującego język angielski.
 • Povilas Jegorovas – Baltiaj Esperanto-Tagoj [Bałtyckie Dni Esperanckie] : trochę historii i o przyszłorocznym BET-52.
 • Anna Maria Koniecpolska-Lachowska – 72-i IJK we Wrocławiu (oraz krótkie podsumowanie tegorocznego IJK w Wiesbaden)
 • Michał Kozicki – Muzea kolejnictwa na Bliskim Wschodzie.
 • Suso Moinhos – Przegląd literatury galegijskiej.
  (Język galegijski używany jest w północno-zachodniej Hiszpanii.)
 • Bradio Moro – 84 Lata milczenia. Działalność Esperanckiego Towarzystwa Kwakerów. Mnogość duchowych tradycji kwakerów reprezentowanych w Esperancji.
 • Luiz Fernando Dias Pita – Tupi – język brazylijskich indian.
 • Nina Pietuchowska – Król europejskich lasów
 • Nina Pietuchowska – Białostockie getto a sztuka
 • Roland Schnell – Dotowana propaganda wojenna w Esperanto podczas lPierwszej Wojny Światowej
 • Roland Schnell – Jak upolować potwora z Loch Ness
 • Anna Skudlarska – o życiu, podrózach i nauczaniu Lidii Zamenhof.
 • Sigita Staišiūnaitė – Wstęp do naturalnych metod leczenia.
 • Rafael Henrique Zerbetto – Brazylijki pisarz João Guimarães Rosa i esperanto.

Inne

 • Wieczór Miodowy – uroczystość artystyczno-rozrywkowa. Kulminacja programu Konfrontacji
 • Kiermasz książek – koordynuje Paweł Janowczyk
 • Quiz “espero” – Krzysztof Śliwiński
 • Prezentacja dwujęzycznej książki “Jak podanie ręki” (Kiel dono de la mano) – W programie wzięli udział poeci poznańscy i ich goście- esperantyści zagraniczni. Prowadzenie Urszula Zybura. Antologię przełożyła Lidia Ligęza a wydał Związek Literatów Polskich w Poznaniu

 • Godzina autorska z Norą Carageą.
 • Prezentacja filmu “Stranga nupto” (pol. “Dziwny ślub” (z wprowadzeniem i dyskusją) – Félix Manuel Jiménez Lobo
 • Prezentacja filmu z jubileuszowego 30-ego Arkonesu – Irek Bobrzak
 • Prezentacja esperanckich wydawnictw – prowadzi Jan Skonieczka
 • Zwiedzanie miasta z Jakubem Rebelskim
 • Komuna foto de ĉiuj partoprenantoj;
 • Adalberto Soczówka – Zielony człowiek o sprawach polskich, europejskich i światowych. Zaproszenie do dyskusji!

Plakat

Partnerzy

Librotago

 

 

LODE

 

Varsovia Vento Elsendoj

 

Pola Retradio

 

Ucz się z Fiszkoteką