III ARKONES 1983

Kochane Dzieci,
w owym czasie nie było komputerów w powszechnym użyciu (poczta, strony, portale społecznościowe, YouTube itp. itd.-po prostu nie istniały) Podstawowymi narzędziami organizatora spotkań, konferencji, festiwali były listy (w kraju szły ok. tygodnia a za granicę 2-3 tygodnie) telefon (stacjonarny, oczywiście-na rozmowę trzeba było się umawiać bo korzystało się z telefonu grzecznościowego lub w biurze). A na rozmowę międzynarodową czekało się czasami cały dzień, połączenie odbywało się przez centralę, podobnie jak połączenia międzymiastowe). Nie było komórek, SMS-ów, tabletów itp. W nagłych wypadkach wysyłano telegram lub fax (skrzyżowanie maszyny do pisania i telefonu.) Informatory drukowło się na powielaczach. Najpierw trzeba było cierpliwie na maszynie do pisania wystukać tekst na “woskówce”, która służyła jako matryca w powielaczu. Ksero było w powijakach. Poważniejsze wydawnictwa były cenzurowane i musiały otrzymać przydział papieru. Wyjazd za granicę wiązał się z otrzymaniem zaproszenia najczęściej potwierdzonego w konsulacie (PRL), oczekiwaniem na paszport, który po powrocie trzeba było oddać, kolejkami po wizę i polowaniem na bilety.
To poziom rozwoju cywilizacyjnego i technicznego sprzed ponad trzydziestu lat. w wersji “demoludowej” (kraje demokracji ludowej)
Może dzięki temu spotkania na imprezach ( w tym esperanckich) były tak ważne dla uczestników i miały tak serdeczny i przyjacielski charakter.

13 grudnia 1980 roku wprowadzono stan wojenny. Wiele mówi się dzisiaj o największych zbrodniach i politycznym charakterze stanu wojennego. Ale zobaczmy jakie konsekwencje miał on dla zwykłego obywatela: wprowadzono godzinę policyjną (22-06), wyjazd do innego miasta był możliwy tylko z ważnych powodów i po uzyskaniu zezwolenia, korespondencja była cenzurowana, połączenia telefoniczne początkowo przerwane, potem cenzurowane. Wstrzymano wydawanie paszportów. Na seminaria, festiwale itp (czyli zgromadzemia) wydawane były zezwolenia, a właściwie odmowy. Praktycznie przez rok nie odbywały się zajęcia na uczelniach wyższych.

Tak więc, Kochane Dzieci
w roku 1982 III Arkones nie mógł się odbyć.
Został zorganizowany dopiero w dniach 30.09.-02.10.1983. Oczywiście w Poznaniu w Osiedlowym Domu Kultury “Orbita” .
(Domy kultury, powszechny element tamtej rzeczywistości kulturalnej przeszły dziś do historii. System polityczny PRL-u dążył do maksymalnej koncentracji, organizacji i kontroli życia artystycznego i kulturalnego. Domy kultury, związki twórcze, stowarzyszenia, organizacje społeczne, wszelkie instytucje kultury w tym systemie uczestniczyły i pełniły ważne role. A jednocześnie wielokrotnie były doskonałą przykrywką, miejscem wolności, swobodnej dyskusji, ambitnych i otwartych przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. Uwaga: w tym czasie nie było solariów !)

W Konfrontacjach udział wzięło ponad 180 osób. Jednak w większości byli to członkowie chórów i grup Esperanto-Amikaro. Rzeczywistych uczestników było 60-80 osób. Zakwaterowani byli w pobliskim hotelu “Naramowice”.Dla przypomnienia niektóre nazwiska uczestników : Władysław Stec (Łódź,pierwszy przewodniczący OKSKE), Adrzej Naglak (Warszawa, ówczesny członek Komisji Kultury RN ZSP, wydawca-pracownik ALMA-PRES-u), Modest Błasiak (Kraków,przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Młodzieży Esperanckiej -TEJO,Kraków 1987),Iwona Kocięba(Łódź), Marlena Świdurska(Śrem), Eleonora Worsztynowicz(Śrem),Zofia Majewska (Łódź), Jarosław Parzyszek (późnieszy prezes Fundacji im.Ludwika Zamenhofa w Białymstoku), Joanna Kornicka, Hanna Górska(przewodnicząca Studenckiego Klubu-Esperanto w Poznaniu), Paweł Jonkisz (Łódź),Maryla Gaborska(Łódź), Mirosław Ćwiek(Kraków), Asia Smycz(Kraków),Janusz Błaszczyk(Kraków),Janusz Grzesiak(Kraków), Zofia Jędrzejczyk(Warszawa), Jan Koszmaluk(Warszawa, przewodniczący Polskiej Młodzieży Esperanckiej a potem TEJO-Światowej Organizacji Młodzieży Eseranckiej), Jolanta Wiluś (Łódź), Grzegorz Mościński(Łódź), Aneta Zielonka(Łódź), Paweł Jonkisz(Łódź), Maria Pieniążek (Łódż), Emilia Jankowska(Toruń), x.Sielarowicz(Toruń), x.Kołakowska(Toruń), Hanna Kosidowska(Poznań), Marek Kosidowski(Poznań), Jerzy Perzyński(Leszno), Izabella Perzyńska(Leszno),

W ramach Arkonesu odbył się Sejmik esperanckich działaczy kultury nt. “Esperanto w domu kultury” -prowadzony przez Zbigniewa Kornickiego, z udziałem Esperantiny Mirskiej z Kielc.

Jubileusz V-lecia Esperanckiego Ośrodka Kultury,

XX Posiedzenie Ogólnopolskiego Komitetu Studenckich Kół Esperanckich (01-02.10.1983),

Zlot Esperanto-Amikaro , ruchu młodzieżowego koordynowanego m.in. przez Borysa Wierzejewskiego. Przyjechały grupy działające w :WDK Konin, MGOK Swarzędz, SDK Grodzisk Wlkp., Hufcu ZHP Poznań-Nowe Miasto, Klubie Niewidomych- Poznań, Klubie Niewidomych-Gniezno, OSzW Owińska, ZSG Kostrzyn Wlkp., MDK-Poznań ul. Jarochowskiego.

Zrezygnowano z formuły konkursu. W programie znalazły się :
-Spotkanie z Wojciechem Usakiewiczem z Warszawy, dziennikarzem Redakcji Esperanckiej Radia Polonia, poetą i tłumaczem,
-Spotkanie autorskie z poetką esperancką Lidią Ligęzą z Krakowa,
-Spektakl Studenckiego Teatru Esperanckiego “Verda Monto” z Zielonej Góry (Zespół kierowany przez Jerzego Rządzkiego w składzie: Mira Rządzka, Leszek Lewandowski, x.Wojciechowski, Anna i Zbigniew Sułtanowscy, Anna Szumska),
-Recital śpiewaczki operowej Haliny Walińskiej z akompaniamentem fortepianowym Marty Popławskiej,
-Recital piosenkarski Romana Bury z Warszawy,
-Tadeusz Świst z Iławy – pisenki
-Występ Chóru Młodzieżowego z Owińsk,
-Montaż Poetycki w wykonaniu Zdzisława Kota z Rzeszowa,
-Występ poetycki młodego Marcina Borkowskiego w repertuarze dobranym i opracowanym przez Władysława Turka (Poznań),
-Występ kabaretowy Waldemara Dudka z Warszawy,
-Bazar wydawnictw esperanckich prowadzony przez Tadeusza Chrobaka ,
-wystawa odznak esperanckich Józef Rogowski ,
-Wystawa fotograficzna przywieziona z Niemiec przez Tatr “Verda Monto”
-wystawa prasy i wydawnictw cyklicznych w języku esperanto (ok. 200 tytułów ) zorganizowana przez Pawła Janowczyka

Ogłoszono wyniki Konkursu Esperanckich Przekładów Poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Jury w składzie : Paweł Janowczyk, Lidia Ligęza(Przewodnicząca), Zbigniew Kornicki, Andrzej Pacholski przyznało następujące nagrody :
Pierwszą : dla Wojciecha Usakiewicza (godło “ERIKO”) za tłumaczenie wiersza “Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” (“La kanto pri militistoj el Westerplatte”),
Drugą : dla Jacka Wagi (godło“KOT”) za tłumaczenie wiersza “Plaga Egipska”(“Egipta plago”),
Trzecią : dla Ireny Łowińskiej (godło “SONORILO”) za tłumaczenie wiersza “Warszawa” (“Varsovio”),
Trzecią dla Wojciecha Usakiewicza (godło “FABELISTO”) za tłumaczenie wiersza “Cóżem winien?” (“Ĉu mi kulpas?”),
Wyróżnienie Honorowe : dla Ireny Łowińskiej (godło “SONORILO”) za tłumaczenie wiersza “Dlaczego ogórek nie śpiewa?”(“Kial kukumo ne kantas ?”)
“Wyróżnienie Honorowe :dla Edwarda Jaśkiewicza (godło “JAŚ”) za tłumaczenie wiersza “Spotkanie w Szczecinie”(“Renkonto en Ŝĉecin”),
Wyróżnienie Honorowe: dla Jacka Wagi (godło“SKRYPT”) za tłumaczenie wiersza “Śmierć braciszka” (“Morto de fraĉjo”),
Wyróżnienie :dla Izabelli Perzyńskiej (godło “BELLENA”) za tłumaczenie wiersza “Pieśń druga: Pochylony nad mym stołem…”(“Kanto dua: Klinita super skribotablo mia…”,
Wyróżnienie : dla Ireny Łowińskiej (godło “SONORILO”) za tłumaczenie wiersza “Piosenka o książce”(“Kanzono pri libro”),
Wyróżnienie : dla Jacka Wagi (godło “FRAK”) za tłumaczenie wiersza “Pinokio”(“Pinokjo”).
Na konkurs wpłynęło 36 tłumaczeń od 6 tłumaczy pod 10 godłami. Depozytariuszem konkursu była Elżbieta Worsztynowicz.
Nagrody i dyplomy zostały wręczone dopiero w czasie IX Wielkopolskiej Wiosny Esperanckiej (Mosina, 07-08.04.1984.). Pierwszą nagrodę (PIV) oraz drugą nagrodę (PAG) ufundował w imieniu Oddziału PZE w Poznaniu znany filantrop esperancki Adam Goralski (z żoną, znaną malarką Krystyną Krause-Goralską mieszkający rotacyjnie w Wenezueli, na Wyspach Kanaryjskich i oczywiście w Poznaniu). Adam Goralski jest również fundatorem “esperanckiego Nobla” – nagrody im. Antoniego Grabowskiego przyznawanej w imieniu UEA.
.

Modest Błasiak poinformował o ogłoszeniu przez Ogólnopolski Komitet Studenckich Kół Esperanckich Konkursu : “Ĵurnalisma kaj literatura kreado en Esperanto”

Wojciech Usakiewicz poinformował o ogłoszeniu Konkursu na przekład esperanckiego utworu poetyckiego (Tradukkonkurso pri poligo de tri poeziaj verkoj de unu el jenaj verkistoj : Auld, Boulton, Gabrielli, De Giorgi, Godheir, De Kock, Lister, Myamoto, Nervi, Ragnarsson, Schwarz). Konkurs został zorganizowany przez Redakcję “Pola Esperantisto” i EOK “Orbita” we współpracy ze Światowym Związkiem Esperantystów (UEA).

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili: Modest Błasiak, Paweł Janowczyk, Zbigniew Kornicki, Julita Ślesińska,

Organizatorzy :
Esperancki Ośrodek Kultury “Orbita”,
Studencki Klub Esperanto RO ZSP,
Polski Związek Esperantystów Oddział Wojewódzki w Poznaniu

Gramy dalej !

Plakat

Partnerzy

Librotago

 

 

LODE

 

Varsovia Vento Elsendoj

 

Pola Retradio

 

Ucz się z Fiszkoteką