V ARKONES 1986

V Artystyczne Konfrontacje Esperanckie “Arkones” odbyły się w Poznaniu w dniach: 10-12.10.1986r. Miejce Konfrontacji to oczywiście Osiedlowy Dom Kultury “Orbita”. Uczestnicy z Czechosłowacji, Niemiec i Polski, łącznie 96 osób, zakwaterowani byli w Hotelu Naramowice oraz w Hotelu Olimpia na Golęcinie. Wśród uczestników byli m.in. Teresa Kosieradzka (Sekretarz Polskiej Młodzieży Esperanckiej), Ewa Siurawska (Dyrektor Generalny Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, koordynator programu kulturalnego Kongresu UEA , Warszawa 1987), Marek Szurawski (organizator festiwali szantowych w Polsce, członek zespołu szantowego Stare Dzwony ), Wojciech Usakiewicz (Warszawa), Iwona Kocięba (Łódź), Anna Kryś-Dyja (Kraków), Dorota Parzyszek (Toruń), Jerzy Konieczny, Melania Urban, Julianna Osiuta, Franciszka Kruszewska, Roman Gil (Warszawa), Wiesław Libner, Jolanta Barłog, Mirosław Wiluk, Dariusz Wakuliński, Joanna Smycz, Danuta Kotowicz, Dorota Szczygieł, Jacek Plis, Waldemar Żak, Adam Osek, Dariusz Dąbrowski, Anna Ramza, Lucyna Kania, Zbigniew Juźków, Jadwiga Lenczewska, Joanna Kornicka, Dorota Tabaczyńska, Jolanta Kołakowska, Maria Dangor, Wiesław Mietliński, Urszula Tupajka, Alfons Bogdan Tupajka, Małgorzata Cirowska, Bogusława Cal, Julian Modest ,Zdzisław Gabinet, Dorota Świerstok, i inni.

Organizatorami byli :

-Esperancki Ośrodek Kultury“Orbita”,
-Polska Młodzież Esperancka,
-Studencki Klub Esperanto-Poznań,
-Esperanckie Towarzystwo Kulturalne Akademickiego Biura Kultury i Sztuki Alma-Art,
-Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa “Winogrady”.

Komitet Organizacyjny : Tadeusz Chrobak, Hanna Górska, Paweł Janowczyk, Krzysztof Kwaśniewski, Mariola Kaczyńska, Wojciech Kański, Zbigniew Kornicki, Elżbieta Malik, Kinga Nemere, Dariusz Stępniak-przewodniczący.

Warto zauważyć, że w roku 1985 Arkones nie odbył się ponieważ całe środowisko esperantystów poznańskich zaangażowane było w organizację i przeprowadzenie 23. Ogólnopolskiego Kongresu Esperantystów (Pola Esperanto-Kongreso). Kongres , w którym udział wzięło ok 200 uczestników z 6 krajów odbył się w dniach 11-17.08.1985 w Poznaniu, na terenie Akademii Rolniczej (Collegium Maximum).

“Czy kultura esperancka przeżywa kryzys ?” – to temat wiodący seminarium arkonesowego, w którego ramach prelekcje wygłosili :
-Zigniew Rosiak,
-Grażyna (Esperantina) Mirska,
-Waldemar Dudek,
-Jarosław Parzyszek,
-Zbigniew Kornicki.

W programie znalazły się następujące atrakcje :
-monodram : “Maria Curie-Skłodowska” w wykonaniu Jadwigi Gibczyńskiej z Krakowa,
-“Psalmy Tadeusza Nowaka” w wykonaniu aktorki Państwowego Teatru Lalki i Aktora “Marcinek” w Poznaniu Ireny Śleszyńskiej-Borowiec ,
-monodram “La Granda Koncerto” w wykonaniu aktora Teatru Narodowego Jerzego Fornala ,
-monodram “Tajdoj de la vivo” w wykonaniu Jerzego Fornala,
-“La kalva Kantistino” (“Łysa Śpiewaczka”) Eugene Ionesco – spektakl w wykonaniu Teatru Niemieckiej Młodzieży Esperanckiej (Judith Borman, Martin Hase, x, x.),
-“Cikonioj” (“Bociany”) według tekstu Andrzeja Sikorskiego spektakl Studenckiego Teatru Esperanckiego Kooperativo Verda Monto ( Zielona Góra, Mirosława Rządzka, Leszek Lewandowski i inni),
-spektakl kukiełkowy “Cindrulino” w wykonaniu grupy dziecięcej z Kostrzyna Wlkp. i Śremu,
-występ Studia Tańca i Ruchu “Impuls” z Zielonej Góry,
-występ Zespołu Top Toys (Brech Dance),
-recital śpiewaczki operowej Haliny Matysiak-Walińskiej z akompaniamentem Kazimierza Pluty (Poznań),
-montaż poetycki w wykonaniu Marcina Borkowskiego (Poznań) i Grażyny Mirskiej (Kielce),
-występ duetu piosenkarskiego ANOEMO z Koszalina (Anita Nowakowska i Ewa Mackowska)

-recital Krzysztofa Kiljańskiego ,
-recital Romana Bury (Warszawa),
-recital Jerzego Handzlika (Bielsko Biała),
-recital Jana Pecsenego (Praga),
-piosenki w wykonaniu Tadeusza Śwista (Iława),
-happening sceniczny Jana Koszmaluka (Warszawa),
-prezentacja sceniczna Waldemara Dudka (Warszawa),

Wystawy:
-grafiki Jacka Gałczyńskiego (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, autor znaczka i plakatu 43 IJK Kraków 1987),
-grafiki i rysunku Josefa Sucika (Ostrawa) i Jarosława Miklasza (Bydgoszcz),
-rysunku dziecięcego (Sobótki – konkursy rysunkowe ODK “Orbita”),
wydawnictw i plakatu esperanckiego,
-biżuterii esperanckiej (Grażyna Mirska)

Świętowano jubileusze:
-X-lecia Osiedlowego Domu Kultury “Orbita”,
-XV-lecia Studenckiego Klubu Esperanto-Poznań

Ogłoszono wyniki trzeciego Konkursu Przekładów Poezji Polskiej “Poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”. Jury w składzie Paweł Janowczyk(sekretarz), Zbigniew Kornicki, Lidia Ligęza(przewodnicząca), Andrzej Pacholski przyznało :
I nagrodę Kazimierzowi Strzeleckiemu (godło “SOKO”) za tłumaczenie wiersza “Kwiatki z Waterloo”(“Floroj el Waterloo”),
II nagrodę Irenie Missiuro (godło“OKSIKOKO”) za tłumaczenie wiersza Portret(“Portreto”),
III nagrodę Kazimierzowi Strzeleckiemu (godło“SOKO”) za tłumaczenie wiersza “Cień”(“Ombro”),
III nagrodę Irenie Missiuro (godło“OKSIKOKO”) za tłumaczenie wiersza “Słowiki”(“Najtingaloj”),
Wyróżnienie Kazimierzowi Strzeleckiemu (godło“SOKO”) za tłumaczenie wiersza “Cnoty”(“Virtoj”),
Wyróżnienie Kazimierzowi Strzeleckiemu (godło“SOKO”) za tłumaczenie wiersza “Ofelia”(“Ofelio”),
Wyróżnienie Kazimierzowi Strzeleckiemu (godło“SOKO”) za tłumaczenie wiersza “Westchnienia”(“Suspiroj”),
Wyróżnienie Irenie Missiuro (godło“OKSIKOKO”) za tłumaczenie wiersza “Dni”(“Tagoj”),
Wyróżnienie Zofii Majewskiej (godło“SOFIA”) za tłumaczenie wiersza “…Po chmurnych …”(”…Post konfliktoj…”).
Na konkurs wpłynęło 97 tłumaczeń od 5 tłumaczy pod 14 godłami. Depozytariuszem konkursu był Paweł Janowczyk.

Ogłoszono czwarty Konkurs Przekładów Poezji Polskiej “Polska Poezja dla Dzieci” ,

Poinformowano o organizacji Konkursu Literackiego organizowanego przez Kooperativo Verda Monto

W trakcie imprezy zebrały się:
-Zarząd Polskiej Młodzieży Esperanckiej,
-Prezydium OKSKE,
-Komitet Organizacyjny 43 Światowego Kongresu Młodzieży Esperanckiej Kraków 87,
-Esperanckie Towarzystwo Kulturalne.

Plakat

Partnerzy

Librotago

 

 

LODE

 

Varsovia Vento Elsendoj

 

Pola Retradio

 

Ucz się z Fiszkoteką