VI ARKONES 1987

VI Artystyczne Konfrontacje Esperanckie “Arkones”
odbyły się w Poznaniu w Osiedlowy Dom Kultury “Orbita”,w dniach: 23-25.10.1987r.
Uczestnicy z Belgii, Czechosłowacji i Polski, łącznie 120 osób, zakwaterowani byli w Hotelu Naramowice.

Organizatorami byli :

-Esperancki Ośrodek Kultury“Orbita”,
-Polska Młodzież Esperancka,
-Studencki Klub Esperanto-Poznań,
-Esperanckie Towarzystwo Kulturalne Akademickiego Biura Kultury i Sztuki Alma-Art,
-Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa “Winogrady”.

Komitet Organizacyjny:

Hanna Górska, Paweł Janowczyk, Rafał Janowczyk, Piotr Kasprowicz, Joanna Kornicka, Zbigniew Kornicki, Krzysztof Kwaśniewski, Elżbieta Malik-przewodnicząca, Ryszard Sowa, Dariusz Stępniak.

Konfrontacje, które odbywały się w roku 100-lecia esperanta dedykowane były przede wszystkim 75-leciu Ruchu Esperanckiego w Wielkopolsce. Ale w ramach szaleństwa jubileuszy (oraz z chęci pokazania Krakowiakom, że w Poznaniu też potrafimy się bawić na jubileuszach) obchodzono : 9-lecie Esperanckiego Ośrodka Kultury “Orbita”, 3-lecie Esperanckiego Towarzystwa Kulturalnego, 16-lecie Studenckiego Klubu Esperanto Poznań, 15-lecie Ogólnopolskiego Komitetu Studenckich Kół Esperanckich (uroczyste Posiedzenie Prezydium OKSKE).
Dzięki temu impreza upłynęła w pogodnej, niemal rodzinnej atmosferze, której bardzo było potrzeba po pełnym napięć i emocji okresie przygotowań do kongresów UEA i TEJO.

Oto spektakle teatralne VI Arkonesu :

-“La Astra Balo” ( “Bal Gwiezdny” – według scenariusza Mariusza Miglasa, w opracowaniu muzycznym Bogdana Pawłowskiego – w wykonaniu amatorskiego zespołu teatralnego “La Espero” , działającego przy Oddziale PZE w Łodzi),
-“La travivajhoj de la brava soldato Ŝvejk”(“Przygody dobrego wojaka Szwejka”) – monodram oparty na powieści Jarosława Haszka w wykonaniu aktora Teatru Studyjnego 83 w Łodzi Mirosława Henke,
-“Aniaro”(“Aniara”) – monodram według utworu laureata nagrody Nobla Harry’ego Martinsona w wykonaniu Jerzego Fornala , aktora Teatru Narodowego w Warszawie.

Z recitalami wystąpili:

-Halina Matysiak-Walińska solistka Opery Bałtyckiej,
-Jan Pecseny,
-Roman Bura,
-Witold Dobrowolski,
-Jerzy Handzlik,

Piosenkę folklorystyczną prezentował Grzegorz Turbański a naukę piosenek prowadzili Witold Dobrowolski i Jan Pecseny.

Poezję esperancką prezentowali:
-Marcin Borkowski z Poznania, wielokrotny laureat esperanckich konkursów recytatorkich,
-Bogusław Duszyński z Poznania, który przedstawił wiersz satyryczny “Pociąg”,
-Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kostrzynie Wielkopolskim pod kierunkiem Urszuli Piątek,
-Grupa młodzieży esperanckiej z Domu Kultury w Śremie

Arkones uświetnił swoim półtoragodzinnym koncertem esperancki chór “Muzilo” z Warszawy, prowadzony przez Wiesława Tomaszewskiego.

Jedną z atrakcji imprezy była także prezentacja wideofilmów sekcji esperanckiej Polskiego Stowarzyszenia Filmu Etnograficznego i Socjologicznego. Pokazano m.in.:
“Espero” (“Nadzieja”) – film nawiązujący do Ludwika Zamenhofa twórcy esperanta,
“Vivas inter ni” (“Żyją wśród nas”) – o rodzinach esperanckich,
“Suninfanoj” – o dziecięcym zespole esperanckim z Gliwic,
“Ni lernas ludante” (“Uczymy się bawiąc”) – o nauce esperanta,
“Nevidantoj” (“Nie widzący”) – o domu niewidomych i grupie esperanckiej,
“Silesia” – o architekturze Śląska.

W nawiązaniu do rocznic esperanckich tematem wiodącym całych konfrontacji jak i odbywającego się w ramach Arkones 87 seminarium kulturoznawczego było hasło: “Czy z nadzieją w przyszłość?”. Wygłoszono następujące prelekcje i odczyty :
1. Zbigniew Rosiak – “75 lat ruchu esperanckiego w Wielkopolsce”,
2. Zbigniew Kornicki – “Poezja esperancka – kilka uwag”,
3. Wojciech Usakiewicz – “Literatura esperancka wczoraj, dziś i jutro”,
4. Mariusz Żak – “Konieczności i zagrożenia wynikające z międzynarodowego charakteru kultury esperanckiej”,
5. Tyburcjusz Tyblewski – “Problemy uczestnictwa w kulturze międzyetnicznej”,
6. Alicja Lewanderska – “Kulturotwórcza rola esperanta”,
7. Eleonora Worsztrynowicz – “Progi i bariery czytelnictwa esperanckich książek i czasopism”.

Odbyło się spotkanie z Janem Koszmalukiem – przewodniczącym Światowej Organizacji Młodzieży Esperanckiej (TEJO),

Wystawy zawsze stanowiły ważny element Konfrontacji. Oto one:
-“Plakat esperancki”,
-wystawa plakatów dotyczących ochrony zdrowia pod hasłem 43. Światowego Kongresu Młodzieży Esperanckiej w Krakowie “Człowiek w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych”,
-“Wspomnienia z 43 IJK w Krakowie”,
-“Wspomnienia z 72 UK w Warszawie”,
-“Poznaj Poznań”,
-“Arkones 86” – ekspozycja fotografii Krzysztofa Kwaśniewskiego,
-wystawa fotogramów Ryszarda Kaniewskiego przedstawiających pracę Studia Tańca i Ruchu Impuls” z WSP w Zielonej Górze,
-“Esperantalia” – znakomita kolekcja Piotra Dropińskiego z Bystrzycy Kłodzkiej,
-wystawa rysunków dziecięcych – Wiesława Mietliński z Kłodzka.

W czasie imprezy funkcjonowała też ciągła sprzedaż wydawnictw esperanckich. Prócz tego uczestnicy mogli zamówić i obejrzeć zdjęcia z imprezy w serwisie fotograficznym a także obejrzeć grafiki i portrety wykonywane na miejscu przez Dirka de Weerdt z Belgii.

Prezentacje artystyczne prowadzili Elżbieta Malik i Ryszard Sowa a seminarium kulturoznawcze Zbigniew Kornicki.

Wśród uczestników byli m.in.: Jarosław Parzyszek – przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Studenckich Kół Esperanckich ZSP, Paweł Janowczyk – sekretarz generalny Zarządu Głównego Polskiego Związku Esperantystów, Leszek Lewandowski, Tomasz Jan Kudrewicz, Jarosław Miklasz oraz Adam Kostrzewa, który w czasie imprezy codziennie dzwonił do swojego psa w Płocku.

Plakat

Partnerzy

Librotago

 

 

LODE

 

Varsovia Vento Elsendoj

 

Pola Retradio

 

Ucz się z Fiszkoteką