VIII ARKONES 1989

VIII Artystyczne Konfrontacje Esperanckie “Arkones”

odbyły się w Poznaniu w Osiedlowym Domu Kultury “Orbita”, w dniach: 20-22.10.1989r.
Uczestnicy z Bułgarii, RFN, NRD i Polski, łącznie 150 osób, zakwaterowani byli m.in. w Ośrodku Szkolenia Kadr Przemysłu Mięsnego, w Hotelu “Olimp” GKS“Olimpia”, w Domu Studenckim “Jurand”, w Bursie Szkół Artystycznych.

Organizatorami byli :

-Esperancki Ośrodek Kultury“Orbita”,
-Studencki Klub Esperanto RO ZSP-Poznań,
-Ogólnopolski Komitet Studenckich Kół Esperanckich,
-Polski Związek Esperantystów,
-Akademickie Biuro Kultury i Sztuki “Alma-Art”

Komitet Organizacyjny:

Hanna Górska, Paweł Janowczyk, Zbigniew Kornicki, Elżbieta Malik-przewodnicząca, Przemysław Ogrodowski, Jerzy Edward Tarnopolski.

Konfrontacje odbywały się pod szumnymi hasłami : “ Kaj vi estu kreanto de kulturo de Esperanto-Movado / Individuo kiel krea forto en Esperanto-Kulturo”

Oto recitale,koncerty i występy sceniczne:

– recital Alicji Pałczyńskiej (sopran) z akompaniamentem Leszka Gwizdały. Artystka, która od 1977roku zawodowo związana była z Filharmonią Poznańską występowała na spotkaniach i kongresach esperanckich (UK 87) w kraju i za granicą. W programie koncertu znalazły się m.in.: “Por la muziko” Franza Schuberta, “Silente ni promesis” Jana Brahmsa, “Al malgrandaj aĵoj” Hugo Wolfa, “La idilio” Georgesa Bizeta, “Stelriĉa nokto” Claudea Debussy’ego, “Kanto de Solveig” Edvarda Griega, “Gazelo” Arnolda Schonberga.Teksty pieśni przetłumaczył Paweł Wilkniewski.
-występ piosenkarski zespołu młodzieżowego z Izabelą Nowakowską , z akompaniamentem Waldemara Nowakowskiego z MDK-u w Koszalinie,
-występ zespołu dziecięcego z Kostrzyna Wlkp.(opieka Urszula Piątek),
-występ Sofijskiego Chóru Esperantystów,
-występ Esperanckiego Chóru “Muzilo” z Warszawy, prowadzonego przez Wiesława Tomaszewskiego,
-“Impresje Poetyckie” występ uczennic Zespołu Szkół Handlowych z Bygoszczy (opieka Mirosława Korniluk),
– recital Elżbiety Cwalińskiej z akompaniamentem Marka Paluszkiewicza,
-Kawiarenka Literacka w reżyserii Agaty Ślusarskiej, w programie występy kabaretowe oraz występ śpiewającego aktora Krzysztofa Żylińskiego “Ja: Książę Pepi” według tekstów Rafała Wojaczka. Akompaniament Mariusz Matuszewski i Alina Sojak,
-monodram “Einstein – Konfeso el Ŝeolo” według scenariusza Gunnara Gallme, w reżyserii i wykonaniu Jerzego Fornala (premiera polska).

Seminarium kulturoznawcze, prelekcje :

– Mariana Dikova “ Elektitaj kulturaj problemoj”,
– Tyburcjusz Tyblewski “Personeco, esperantismo kaj kulturo”,
– Antoni Golonka “Centjariĝo de prof. Sygnarski”,
– Lech Kosieniak “Arto, filatelismo, kolektado kaj Esperanto”,
– Paweł Janowczyk “Pola Esperanto-Movado – rimarkoj”,
– Wojciech Usakiewicz “Esperanto – kun aŭ sen kultura fundamento”.
– Krzysztof Śliwiński “Jan Mędrkiewicz”,

Wieczór autorski

-Lidii Ligęzy

W trakcie Arkonesu zebrała się Komisja Statutowa i Regulaminowa Rady Głównej Polskiego Związku Esperantystów.
Zbyszek Kornicki zajął się przedstawieniem przezroczy z wyjazdu na UK w Brighton.
Jak co roku uczestnicy bawili się na dyskotece (w tym roku prowadził ją Mariusz Melanowicz) oraz oglądali nowe esperanckie filmy wideo.

Wśród uczestników: Kinga Nemere, Mariusz Żak, Zbigniew Dobrzyński (autor przygotowywanego wówczas opracowania “80 lat ruchu esperanckiego w Poznaniu, 1908-1992”), Władysław Turek, Franciszka Kruszewska, Adam Cholewiński (Gdańsk), Zbigniew Kowalski (Warszawa), Olaf Lindner(Halle), Jerzy Konieczny, Maria Piasecka, Beata Machowska, Andrzej Broda, Anna Popławska, Kazimierz Mazur.

Plakat

Partnerzy

Librotago

 

 

LODE

 

Varsovia Vento Elsendoj

 

Pola Retradio

 

Ucz się z Fiszkoteką