Informacje prasowe

Poniżej znajdą Państwo zredagowane notki o Artystycznych Konfrontacjach Esperanckich. W każdej chwili dodatkowych informacji mogą Państwo zasięgnąć pod numerem telefonu 509-400-317, lub kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: tobiasz@esenco.org .

ARKONES – krótki opis

W dniach 21-23 września 2018 roku, w Poznaniu, odbędzie się 34-ta edycja ARtystycznych KONfrontacji w ESperanto – ARKONES.

To coroczny przegląd najważniejszych wydarzeń artystycznych i kulturalnych świata esperanckiego, w którym uczestniczą blisko dwie setki esperantystów z Polski i zagranicy. Wykłady, dyskusje, koncerty i przedstawienia odwołują się do historii ruchu i języka esperanto, podnoszą aktualne kwestie językowe, językoznawcze i społeczne; pokazujące ciągle palącą kwestię pokoju i porozumienia na świecie, a wreszcie prezentują próby (czasem kabaretowe), pewnego zdystansowania się użytkowników języka międzynarodowego do własnej kultury i niektórych jej aspektów.

ARKONES jest jedynym festiwalem artystycznym kultury esperanckiej w Polsce i drugą na świecie tego typu imprezą. Pierwsze edycje spotkania miały miejsce na początku lat 80-tych XX wieku, z przerwą na stan wojenny oraz w połowie lat 90-tych. Historia esperantyzmu w Poznaniu jest bardzo bogata i sięga początków XX wieku.

Od wydania pierwszego podręcznika do nauki języka esperanto w 1887 roku minęło już ponad 125 lat, a sam język i jego idea nadal są bardzo atrakcyjne. Świadczy o tym m.in. fakt funkcjonowania ogromnej ilości stron informacyjnych i edukacyjnych w tym języki w internecie. Dzięki staraniom poznańskich esperantystów, od wielu lat mamy w Poznaniu ulicę Ludwika Zamenhofa, twórcy Esperanto.

Arkones poprzedza stała sesja naukowa, espernackojęzycznego, jedynego w Polsce, Międzynarodowego Studium Interligwistyki (na którym studiują uczestnicy z całego świata), pod kier. prof. Ilony Koutny, organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Artystyczne Konfrontacje w Esperanto ARKONE
Miejsce: Dom Kultury Kolejarza, al. Niepodległości 8a w Poznaniu
Kontakt: Tobiasz Kaźmierski 509-400-317 tobiasz@esenco.org, http://www.arkones.org
Organizator: E-SENCO Towarzystwo Kulturalno-Społeczne im. Ludwika Zamenhofa

Inne

Dodatkowe informacje o esperanto:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Esperanto

Plakat

Partnerzy

Librotago

 

 

LODE

 

Varsovia Vento Elsendoj

 

Pola Retradio

 

Ucz się z Fiszkoteką