Prelekcje

(Uwaga! W pierwszej kolejności aktualizujemy strony w języku Esperanto. Dlatego, szczególnie w ostatnich, najbardziej pracowitych, dniach przed Arkonesem najaktualniejszy program znajdą Państwo na esperanckiej wersji witryny)

WSZYSTKIE PRELEKCJE W JĘZYKU ESPERANTO

Pjer Buvje – La strukturo de Esperanto estas “simplika”, tio estas bonŝanco por ke ĝia rolo finfine disvolviĝu.

Ireneusz Bobrzak – ( Kaoso en Esperanta listigo de plantoj) Bałagan w esperanckim nazewnictwie roślin.

Zbigniew Kornicki – (L. Zamenhof – aŭtoro aŭ iniciatoro de Esperanto) L. Zamenhof – autor czy inicjator Esperanta

Lidia Ligęza – O pracy nad przekładami dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego):“W małym dworku” (“En la eta biendomo”) oraz “Szewcy” (“La ŝuistoj”)

Eugeno Macko – Superpaŝo la klasikon rilate al esperanto

Johano Pachter – (Esperanto-dokumentoj kaj libroj en germanaj arkivoj kaj bibliotekoj) Esperanckie dokumenty i książki w niemieckich archiwach i bibliotekach

Tomasz Chmielik – Kvardek kvin jaroj da esperantisteco… Ĉu la plej bona momento por kabei?
Tomasz Chmielik – Mordehaj Gebirtig – la juda bardo en la 75-jara datreveno de lia martira morto. Pri la nova internacia eldonprojekto

Renato Corsetti – Rajdi sur leono kaj traduki al Esperanto estas danĝere

Roman Dobrzyński -( Prezento de la nova libro “Zamenhof en Varsovio”) prezentacja nowej książki “Zamenhof w Warszawie”

Nicolas Gaufillet et Jean-Pierre Marcq – Esperanto Plus

Nicolas Gaufillet kaj Evelyne Rotellini – Nomad’kurso

Félix Manuel Jiménez Lobo – Elkatakombigo de la Esperanta Kulturo: Kvar novaj libroj

Stefan MacGill – La rolo de AMO en la strategio de UEA

Aleksander Melnikov – Kiel “artefarita” lingvo “naturan kvazaŭetnon” kreis

Monika Molnar – Esperanto en la lernejo “La Granda Ursino”

Evelyne Rotellini – Instituto Zamenhof en Togolando

Marie Savary – Universitato “ESTI” Okcidento -Oriento

Ida Stria – (Skandinavaj runaj alfabetoj) Skandynawskie alfabety runiczne

Pierrette Têtu kaj Ludovic Pepin – Interŝanĝo pri semoj

Humphrey Tonkin -(Amble tra la Esperanto-poezio) Kłusem przez poezję esperancką.

Przemysław Wierzbowski – Ni trejnu la trejnistojn por la Esperanto-movado.
Przemysław Wierzbowski – Kion manĝis Ludoviko: tagmanĝo ĉe Zamenhofoj.

Lu Wunsch-Rolshoven – (La angla kaj ni) Angielski i my

Współorganizator

Jazz Poznań
Jazz Poznań

ARKONES pod auspicjami

TEJO

Rok Zamenhofa 2017

Partnerzy

Librotago

 

 

LODE

 

Varsovia Vento Elsendoj

 

Pola Retradio

 

Ucz się z Fiszkoteką