Regulamin

I. Koszty uczestnictwa

1. Tabela kosztów

Data zgłoszenia Kategoria A Kategoria B Polacy
do 31.03.2019 € 15 € 30 45 zł
do 31.07.2019 € 18 € 36 57 zł
później € 24 € 48 63 zł

Kategoria A: Kraje afrykańskie (poza RPA), Albania, Bułgaria, Czechy, Węgry, była Jugosławia, kraje Ameryki Łacińskiej i Azji (poza Izraelem, Japonią, i Koreą Południową), Rumunia, Słowacja, kraje byłego ZSRR.

Kategoria B: Wszystkie pozostałe kraje.

2. Dane do przelewu

Pieniądze prosimy przelewać na konto
73 1940 1076 3036 1258 0000 0000
E-SENCO Towarzystwo Kulturalno-Społeczne im. Ludwika Zamenhofa
ul. Podmiejska 15
PL-61-357 Poznań

tytułem: ARKONES.

Konto Arkonesu w systemie konto UEA: arks-m

3. Uwagi

Mieszkańcy krajów, z których nie można przesłać pieniędzy po wysłaniu zgłoszenia:

  • płacą na miejscu, wg daty wysłania zgłoszenia, lub
  • uczestniczą na zasadach ustalonych bezpośrednio z organizatorami.

II. Mieszkańcy Polski płacą cenę w PLN. Mieszkańcy innych krajów w EUR zgodnie z tabelą opłat.

III. Specjalne formy uczestnictwa

  1. Członkowie Polskiego Związku Esperantystów – filii w Poznaniu płacą 30 zł.
  2. Uczestnicy sesji Studium Interlingwistyki na UAM (kategoria A, B i Polacy) płacą € 7.

IV. Rabaty:

1. Czlonkowie TEJO (do 35 lat), dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia (w dniu zgłoszenia) otrzymują 20% rabatu.

2. Pełnoprawni członkowie PME w tym roku uczestniczą bezpłatnie (po udowodnieniu swojego członkostwa w recepcji imprezy). Osoby te muszą zgłosić się przez internet, najpóźniej 15 września.

3. Prelegenci i występujący w programie otrzymują 50% rabatu.

4. Osoby, które nie zapiszą się poprzez formularz internetowy dopłacają 20 zł.

5. Rabat nie obejmuje cen noclegów (hotel, akademik, “amasloĝejo” itd.)

6. Rabaty nie sumują się. Stosuje się najwyższy z nich.

V. Zgłoszenie można przekazać innej osobie, co powinno być potwierdzone pisemnie. Koszt zostanie obliczony ponownie jednak nie może się zmniejszyć.

VI. W każdym wypadku trzeba zapłacić na miejscu albo dowieść, że zapłaciło się wcześniej. Nie dotyczy to gości specjalnych.

VII. Zgłoszenie będzie przyjęte po dostarczeniu kwestionariusza zgłoszeniowego. Uprzedź nas, jeśli nie chcesz by twoje dane znalazły się w liście adresowej Arkonesu.

VIII. Opłata za ARKONES (ARtaj KONfrontoj en ESperanto) uprawnia do udziału w imprezie i do otrzymania materiałów informacyjnych. Nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.

IX. Nagrywanie wydarzeń w ramach ARKONESu może się odbywać tylko za zgodą organizatora. Organizator – Towarzystwo E-SENCO – jest posiadaczem praw autorskich wszystkich rejestrowanych materiałów.

X. Organizatorzy mogą wystosować oryginalne zaproszenie dla tych, którzy tego potrzebują. Zaproszenia takie będą wysyłane tylko po wpłaceniu wpisowego. W razie nie otrzymania wizy wpłata nie podlega zwrotowi.

XI. Wysłanie zgłoszenia i uczestnictwo w Konfrontacjach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

ARKONES pod auspicjami

TEJO

Partnerzy

Librotago

 

 

LODE

 

Varsovia Vento Elsendoj

 

Pola Retradio

 

Ucz się z Fiszkoteką