Halina Oleszek

Ĉar temas pri virino, do ni ne kalkulos precize, sed nur konstatos, ke ekde multaj, multaj jaroj ŝi estas UEA delegito en Poznań. Kaj se juĝi laŭ ŝia multjara oferemo, senegoisma engaĝiteco en loka movado, energio, kompetenteco kaj bonkora servemo al ĉiu petanta eksterlanda gasto, UEA rajtas fieri pri siaj delegitoj. Restas nur miri kial, kun tiaj delegitoj kiel ŝi, UEA ne estas la plej potenca privata organizo en la mondo.
(azk)

Partoprenis en pli ol dek ARKONESOJ.