XXI-a ARKONES 2005

Arkones okazis inter 30 de septembro kaj 02 de oktobro 2005 en Poznań (Pollando) kaj partoprenis ĝin pli ol 218 personoj el 25 landoj. Pri Arkones raportis lokaj televido, radio kaj gazetaro. Ĝi, kiel kutime, okazis tuj post la sesio de Interlingvistikaj Studoj de la Universitato Adam Mickiewicz en Poznań (26-30.09.2005).

XXI-a ARKONES
EN LA PROGRAMO:

Spektakloj, recitaloj kaj aŭtoraj renkontiĝoj: “Modernstile” prezento far eŭropa vicĉampiono pri Electric-boogie danco en 2004j. (Michał Bochenek) “Rokkantoj” – recitalo far Robert von dem Borne “La rebela sono de Dolchamar” koncerto de la finna rokgrupo (DOLCHAMAR) “Wolfgangerl” – monodramo pri drama vivo de Wolfgang Amadeus Mozart – verkita de Gunnar Gällmo, surscenigo kaj plenumo far Jerzy Fornal “Jubilea Koncerto” – novaj kaj malnovaj kantoj de fama Esperanto-bardo (Georgo Handzlik) Koncerto de franca rokmuzikisto kaj kantisto JoMo (Jean-Marc Leclerq) “Kantu kun mi BosaNovon” – prezento de nia japana amiko (Yas Kawamura) “Recitalo” (Zuzanna Kornicka) “Poezia anguleto” (Lidia Ligęza) “vi vi ONIN, disiĝ’ divid’ “ prezentiĝo en plenumo de la aŭtoro (Jarlo Martelmonto) kaj de la aliaj “Esperantisto Mevo” koncerto (Paŭlo Moĵajev) “Kantoj el nova disko (ne nur)” – bando KRIO DE MORTO “Ĵak Le Puil, teneraj, amaj kaj protestaj kanzonoj” (Ĵak Le Puil) “Feliĉa mondo” – (Natalia Striĵnjova) Ensemblo VIGLA MUZIKO el Kongo Demokratia (Moliere Ngangu Nduantoni) “Aforismoj kaj poemoj” – aŭtora renkontiĝo kun poetino (Urszula Zybura)

Prelegoj: “Pri kelkaj problemoj de faklingvoj” (Marc Bavant) “La juda klesmera muziko” (Tomasz Chmielik) “Ĉefaj fluoj de juda literaturo” (Tomasz Chmielik) “Florenco” – lumbilda prezento de loko de venontjara UK-o (Ranieri Clerici) “Aplikado de esperanto en genealogio” (Tadeusz Ejsmont) “Historio de Esperanto-Teatro” (Zofia Fornalowa) “Komunikado inter abeloj” (Alain Delmotte) “Irako antaŭ la milito” (Alain Delmotte) “Pri socia marĝeniĝo kaj Esperanto” (Zbigniew Galor) “Anton Ĉeĥov en Esperanto” (Aleksander Korĵenkov) “Historio de Esperanto” – la plej nova libro de Sezonoj (Aleksander Korĵenkov) “Internacia kaj interkultura komunikado en la nova Eŭropa Unio” (Ilona Koutny) “IFEF kaj Internacia Fervojista Kongreso en Braŝov” (Wiesław Libner) “Henryk Sienkiewicz – jubileoj de nobelpremiita literaturisto” (Lidia Ligęza) “Historio de Espomuziko” – (Floréal Martorell) “Traktato paĝeografia aŭ la problemo de liberaturo” (Radek Nowakowski) “Specifecoj de radiolingvo – lingvo parola kontraŭ lingvo skriba” (Barbara Pietrzak) “Ĉe la sojlo de la 30-a datreveno de libera gazeto: La KancerKliniko” (Ĵak Le Puil) “Ĉu maniero legi/verki bild-rakontojn povas esti internacia?
Kiaj devas esti E-aj bildrakontoj?” (Serge Sire) “Pupteatra arto kaj esperanto” (Ljubomir Trifonĉovski)

Aliaj programeroj: TECEREMONIO – en ceremonio partoprenos nur dek personoj kaj eventuale kelkaj spektantoj Aliĝu ! (Yas Kawamura) “Komunikado sen perforto” Trejngrupo pri interpersona komunikado – du renkontiĝoj po 1,5 horo por grupo maksimume 15-persona (gvidas Jerzy Rządzki) Aliĝu frue!!! Diskutrondo de Ŝatantoj de la Esperanta Poezio. (gvidas Maria Majerczak) Kunsido de redakta teamo de “Pola Antologio” (gvidas Tomasz Chmielik) Primovada panel-diskuto “…” (gvidas Ireneusz Bobrzak) “Interlingvistikaj Studoj en Adam Mickiewicz Universitato en Poznań” – (sumaj informoj) Junulara renkontiĝo – organizas poznana klubo E-SENCO, klubo Varsovia Vento kaj PEJ (Tobiasz Kaźmierski) Aparte okazos konferenco de Internacia Fervojista Esperanto-Konfederacio (gvidas Wiesław Libner) Prezento de filmo kaj renkontiĝo kun la reĝisoro (Roman Dobrzyński) Tradicia Mielvespero “Arkonesa Jubileo – 25-jariĝo” (gvidas Elżbieta Malik kaj Jarosław Parzyszek) “Espoteko” – (Floréal Martorell) VI-a Oratora Konkurso (la temo: “Tute libera temo”) “Ĉu vi konas literaturon?” – kvizo pri la Esperantaj tradukoj el diversaj lingvoj (Halina Gorecka kaj Aleksander Korĵenkov ) “XXV-jariĝo de Turisma E-Klubo Rataje” (gvidas Witold Dobrowolski) Renkontigo pri Esperanto-Turismo (gvidas Andrzej Grzębowski) Fotekspozicio: “Esperantaj Aranĝoj” (Andrzej Sochacki) Artekspozicio “Modlica” (Ilona Ejsmont) Prezentiĝo de Esperanto-eldonejoj, revuoj kaj aliaj: Kleks (Georgo Handzlik) Literatura Foiro (Ljubomir Trifonĉovski) La Litova Stelo kaj informoj pri okazinta 90-a UK en Vilno (Aida Čižikaté) Sezonoj kaj La Ondo de Esperanto (Halina Gorecka) 61-a IJK de TEJO en Zakopane – informoj pri sukceso de LKK Tornado (Ireneusz Bobrzak) Presejo kaj eldonejo Skonpres (Jan Skonieczka) Hejme kaj Pola Esperantisto (Kazimierz Leja) Libro-Mondo – Świdnik ((Tomasz Chmielik)) Eldonejo Espero – (Peter Balaz) Prezento de E-videofilmoj – paralele al la ĉefa programo Laŭ livero de la aŭtoroj Fotoservo (Andrzej Sochacki) Libroservo (Paweł Janowczyk)

La afiŝo:

Subtenu nin!


Donacoj al Arkones

Partneroj

 

LODE

 

Varsovia Vento Elsendoj

 

Pola Retradio