I. Kotizoj

1. Kotiztabelo

AliĝperiodoA kategorioB kategorioPoloj
ĝis inkluzive 31.07.2024€ 18€ 3660 zł
ĝis inkluzive 10.09.2024€ 24€ 4875 zł
poste kaj surloke€ 39€ 69102 zł

Decidas la tago de la transpago.

Kategorio A: afrikaj landoj (escepte de Sudafriko), Albanio, Bulgario, Ĉeĥio, Hungario, eks-Jugoslavio, latinamerikaj kaj aziaj landoj (escepte de Israelo, Japanio, kaj Sudkorea Respubliko), Rumanio, Slovakio, eks-Sovetunio.

Kategorio B: ĉiuj ceteraj landoj (ankaŭ Sudafriko, Israelo, Japanio kaj Sudkorea Respubliko).

2. Pagu al la konto:

E-SENCO Towarzystwo Kulturalno-Społeczne im. Ludwika Zamenhofa,
ul. Podmiejska 15
PL 61-357 POZNAŃ

n-ro 73 1940 1076 3036 1258 0000 0000
(kun la indiko: ARKONES).

IBAN: PL73194010763036125800000000
BIC/SWIFT: AGRIPLPR

aŭ al la UEA-konto de ARKONES: arks-m

3. Anoj de netranspagipovaj landoj sendas la aliĝilon:

  • kaj pagas surloke laŭ la dato de la sendo de la aliĝilo,
  • aŭ partoprenas laŭ principoj de la person-interŝanĝo kun la organizantoj.

II. Poloj pagas laŭ aparta kotiztabelo al la supre montrita konto.

III. Specialaj formoj de partoprenado:

1. Membroj de Pola Esperanto-Asocio Filio en Poznań pagas 30 zł.

2. Partoprenantoj de la sesio de la Interlingvistikaj Studoj de Adam Mickiewicz Universitato (kategorioj A, B kaj Poloj) pagos € 7.

IV. Kotizrabatoj:

1. Infanoj kaj junuloj ĝis 18 jaroj partoprenas senkoste.

2. Plenkreskaj membroj de PEJ pagas 30 zł.

3. Programkontribuantoj ĝuos kvindekprocentan rabaton.

4. Personoj, kiuj ne aliĝos per la reta formularo krompagas € 5.

5. La rabatoj ne koncernas prezojn de tranoktejoj (hotelo, kampadejo, amasloĝejo ktp.).

6. La rabatoj ne sumiĝas. Validas la plej alta.

V. La aliĝo estas transdonebla al alia persono, se vi skribe konfirmas tion. Ni alĝustigas la kotizon, kiu ne povas malaltiĝi.

VI. Ĉiukaze surloke vi devas pagi au pruvi, ke vi pagis antaŭe. Tio ne koncernas specialajn gastojn kaj venintojn laŭ la punkto I.3.b/.

VII. Via aliĝo estos traktata post ricevo de via aliĝilo. Avertu, se vi ne volas, ke viaj datumoj aperu en la adresaro de ARKONES.

VIII. La ARKONES-kotizo rajtigas al partopreno en la programo kaj ricevo de ARKONES-materialoj.

IX. Registrado de programeroj dum ARKONES eblas nur kun permeso de organizantoj. Organizanto de ARKONES : Societo E-SENCO – estas jura posedanto de kopirajtoj de ĉiuj registrataj vidaj kaj sonaj materialoj.

X. Organizantoj povas skribi kaj sendi invitileteron por tiuj, kiuj nepre bezonas ĝin kondiĉe, ke la partoprenonto antaŭe pagos sian kotizon. En kazo de ne ricevo de vizo organizantoj ne repagos la kotizon.

XI. Aliĝo al Artaj Konfrontoj en Esperanto ARKONES signifas akcepton de tiu ĉi regularo.