ARKONES – sendependa arta kaj kultura forumo.

Organizanto de la aranĝo estas E-SENCO Kultur-Socia Societo je la nomo Ludoviko Zamenhof en Poznań. La aranĝo estas senprofita kaj povas okazi danke al donacoj kaj partprenkotizoj.

Aranĝo okazas kunlabore kun:

Organiza Komitato

 • Sebastian Cyprych – broŝuroredaktado
 • Tobiasz Kaźmierski – retejo
 • Aleksander Korĵenkov
 • Zuzanna Kornicka
 • Zbigniew Kornicki – programo
 • Teresa Kosieradzka – akceptejo
 • Ilona Koutny – programo
 • Wiesław Libner – Arkonesejo, ejoj, tekniko
 • Elżbieta Malik – programgvidantino, informado
 • Jan Skonieczka – programregistro

Patrona kaj Kunorganiza Komitato

 • Ireneusz Bobrzak
 • Oksana Gołowina-Janowczyk
 • Lidia Ligęza
 • Beata Machowska-Kaczmarek
 • Andi Münchow
 • Barbara Pietrzak
 • Andrzej Sochacki
 • Łukasz Żebrowski

Subtenu nian agadon

Arkones estas sendependa arta aranĝo kun celo prezenti e-kulturon (sed ankaŭ movadon kaj sciencon) kaj ĝian buntecon. Pro tio la programo de tiu relative mallonga festivalo estas riĉa, kutime kun kelkaj programeroj okazantaj paralele.

La organizantoj de Arkones laboras ĉiam volontule, ankaŭ pagante parton de kostoj el propra poŝo. Malgraŭ ĉiama strebo minimumigi la kostojn, pro malgranda aliĝkotizo, Arkones estas finance deficita. Pro tio ni ĉiam volonte bonvenigas donacojn, ankaŭ de personoj, kiuj ne povas mem partopreni la Konfrontojn.

Ĉiuj donacoj estos dediĉitaj 100% al realigo de la programo de Arkones, precipe por pagi vojaĝkostojn de invititaj artistoj.

Vi povas donaci per kelkaj manieroj:

Surloke dum la aranĝo

Banka ĝiro

E-SENCO Towarzystwo Kulturalno-Społeczne im. Ludwika Zamenhofa
ul. Podmiejska 15
PL 61-357 POZNAŃ
(kun la indiko: Donaco al ARKONES).
Bankokonto: 73 1940 1076 3036 1258 0000 0000
IBAN: PL73194010763036125800000000
BIC/SWIFT: AGRIPLPR

Nia UEA-konto

Ĝirante al arks-m kun indiko: Donaco al ARKONES