XXIII-a ARKONES 2007

23arkones_informilo.pdf (Informilo por XXIII ARKONES 2007 (esperante))

“Simple la plej bona”

"klaku!"Mia tre skeptika pola amiko, kiu post dekkelkjara nepartoprenado en esperantistaj renkontiĝoj venis ĉi-septembre al Poznań por ARKONES, fine estis ne nur kontenta, sed eĉ entuziasma: “Mirinde, ĉu la movado tiel progresis? Ja antaŭe tute ne ekzistis tiaj interesaj renkontiĝoj!”

Eble la movado ne progresas, kaj en Esperantujo ja ne mankas renkontiĝoj seninteresaj, sed ARKONES-23 estis interesa. Interesega.

Efektive, ĝia programo sufiĉus por semajna, sed ne por semajnfina (21–23 sep) renkontiĝo, ja sep muzikaj koncertoj estis ĝueblaj: Anjo Amika, Zuzanna Kornicka, Marteno Minich, Kim Henriksen, Georgo Handzlik, Jomo kaj Afrika Umba. Kaj Jarlo Martelmonto kun volontulaj aktoroj prezentis sian novan “elbuŝigaron”.

La longa listo de la prelegantoj similas al paĝo en telefonlibro. Elita telefonlibro, kun Ilona Koutny, Lidia Ligęza, Zsófia Kóródy, Tomasz Chmielik, István Ertl, Ryszard Rokicki, Edward Malewicz, Stano Marček, Claude Piron……… entute 22 prelegantoj. Ne ĉiu el ili prelegis nur unu fojon, kaj kelkaj prezentiĝis ankaŭ alimaniere: Tomasz Chmielik havis jubilean beneficon, kaj Claude Piron renkontiĝis kun legantoj.

La programon kompletigis filmoj, laborgrupoj, fakaj renkontiĝoj, oratora konkurso, kvizo (de Marian Zdankowski, la kvizmajstro de Esperantujo), movada panel-diskuto (kun delegacio Bjalistoka gvidita de la vicurbestro Sosna), prezentiĝoj de eldonejoj kaj gazetoj, mielvespero, diskoteko, libroservo, ekspozicioj k.m.a.

Ĉi tiuj ARtaj KONfrontoj en ESperanto, kun pli ol 200 partoprenantoj el 25 landoj, havis aŭspicion de la urbestro, Ryszard Grobelny, kaj de UEA, kiun aktive reprezentis ĝenerala sekretario Barbara Pietrzak kaj ĝenerala direktoro Osmo Buller.

Mi konfesas, ke nur parteton de la listigitaj (kaj nelistigitaj) programeroj mi partoprenis, ĉar mi jen prelegis, jen prezentis librojn, jen traktis tion kaj alion kun kunlaborantoj, jen babilis kun amikoj, sed — ĉefe — mi akceptadis abonkotizojn. Nova rekordo — 45 abonoj por La Ondo dum unu semajnfino. Mi revenos al Poznań post unu jaro, ĉar ARKONES estas simple la plej bona esperantista renkontiĝo el ĉiuj, kiujn mi konas.

AlKo
La Ondo de Esperanto 2007. №11

Programo

Spektakloj kaj koncertoj

 • Anjo Amika (Anna Bartek) – La titolo de la kantprezento estas: “De ‘Por vidi la mondon’ ĝis ‘Bela Revo’ + kelkaj kantoj el preparata nova KD”. Tiu de multaj jaroj konata artistino unuafoje koncertos ĉe Arkones.
  Ŝia repertuaro entenas popolajn (hungarajn, italajn, grekajn, ktp) kaj religiajn kantojn, kaj eĥas en pluraj landoj, en kongresejoj kaj preĝejoj. Ŝiaj albumoj estas eldonitaj de Kooperativo de Literatura Foiro, el Svislando. [fonto: www.musicexpress.com.br]
 • Kimo (Kim J:henriksen) – delonge kaj vaste konata stelulo. Ludis kaj kantis kun muzikgrupoj Amplifiki, Esperanto Desperado kaj nun en Hotel Desperado. Ankaux li unuafoje koncertos ĉe Arkones.
 • Zuzanna Kornicka – recitalo – jam de pli ol dek jaroj sxia ĉarma kontralto allogas arkonesanojn.
 • JoMo – unu el la plej hele brulantaj steloj en Esperantujo. Jam la trian fojon li dancigos kaj kantigos nian arkonesan publikon.

 • Jarlo Martelmonto kun konkretaj geaktorojNova Elbusxigaro – premiera scenejverko. Jarlo, la simbolo de Arkones, kiel kutime speciale por nia arangxo preparas ĉiujare novan poezian spektaklon. En gxi gravan rolon ludos jarlaj pentrajxoj kaj desegnajxoj.
 • Marteno Minich – muzikdebuta koncerto de Marteno, kiu tamen jam prezentigxis pasintjare ĉe Arkones prelegante pri E-slango. Cxi-jare Marteno prezentos repajn interpretojn de diversaj kantoj.
 • Afrika Umba (Afrika Vocxo) – koncerto de esperantista kantogrupo de studentoj el Kameruno, Nigerio, Senegalo, Tanzanio kaj Zimbabve.

Prelegoj

 • Peter Balajx“E@I – gxiaj gxisnunaj projektoj kaj planoj por estonto”
 • Tomasz Chmielik: :
  • “Kantoj de la Vilna Getto”;
  • “Slavaj verkistoj en la Esperanta literaturo”;
  • “Spomenka Sxtimec – la granda damo de la Esperanta literaturo”.
 • Isxtvan Ertl“La kulmino de verda utopio – la tago kiam Esperanto EU-venkos”.
 • Judita Rey Hudecxek“Interkomunikado kun auxtismuloj”.
 • Ilona Koutny“Spontaneco kaj planado en la evoluo de Esperanto”.
 • Aleksander Korjxenkov:
  • “Unu ringo ilin regas (Tolkien en Esperanto)”;
  • “Ankorauxfoje pri la Esperanta gazetaro”.
 • Halina Komar kaj Jolanta Kieres:
  • “Magia Nowy Sącz – regiono”;
  • “Japanaj impresoj”.
 • Zofia KorodyPri metodiko de instruado de Esperanto.
 • Lidia LigęzaErotiko en la Esperanto-literaturo.
 • Stano Marcxek“Esperanto per rekta metodo” – pri furora lernolibro.
 • Jarosław Parzyszek“Nova koncepto de Esperanto-Centro Lodoviko Zamenhof en Bjalistoko”
 • Barbara Pietrzak – jxus elektita Gxenerala Sekretario de UEA en prelego “De efika komunikado ĝis sukcesa informado, invito en la diskuton” kaj “Novajxoj pri UEA” – kune kun Osmo Buller.
 • Claude Piron“Psikologiaj reagoj kontraux Esperanto”.
 • Ksenia Prilepskaja“Suda Ameriko”.
 • Ryszard Rokicki“Lingva normo kaj akcento en kunmetitaj vortoj”
 • Edward Malewicz“Pri projekto de nova lernolibro pri Esperanto” – renkontigxo kun la auxtoro
 • Jerzy Rządzki“Komunikado sen perforto” – prelego pri interpersona komunikado.
 • Ireneusz Bobrzak“Junulara movado kaj Esperanto-arangxoj en okulo de kamerao”
 • Magdalena Tatara“Renkontigxo de ILEI-Membroj kaj intersxangxoj pri ILEI. Prelego pri la agado de ILEI-Pollando”.
 • Katarzyna TempczykMariavitoj kaj Esperanto.
 • Reza Torabi“Irano – nekonata kontinento”.
 • Lu Wunsch-Rolshoven“ ‘La bona nombro’ kaj aliaj vojoj al stagnado”.

Aliaj programeroj

 • Tomasz Chmielik – benefico de fama tradukisto kaj verkisto okaze de 35-jarigxo de lia nagxado en Esperantujo.
 • Claude Piron – auxtora renkontigxo kun famega verkisto, interalie auxtoro de furorlibroj “Gerda malaperis” kaj “Bona Lingvo”.
 • Urszula Zybura “Aforismoj” – auxtora renkontigxo kun talenta pollingva poetino verkanta ankaux en Esperanto.
 • Fotoekspozicio “Pollando en bildoj” fare de Andrzej Sochacki
 • Filmejo – subtekstigitaj filmoj prezentotaj fare de Marek Blahus el Cxehxio, kiu unuan fojon gvidis tiun programeron pasintjare kaj la programero ege placxis al la partoprenintoj. Cxi-jare okazos speciala prezentado de filmoj far Varsovia Vento kaj de filmoj subtekstigitaj far Russ Williams.
 • Tamara Malkowskaja gvidos laborgrupon pri plastaj artoj
 • Renkontigxo kun Andrzej Grzębowski pri Esperanto-turismo.
 • Oficiala Anonco pri la rezultoj de Esperanto-plebiscito 2007 en Pola Esperantujo kun kategorioj:
  1. Amiko de Esperanto
  2. Esperantisto de la jaro
  3. Loka E-aktivulo
  4. Seniluiziigxo de la jaro
  5. E-debuto de la jaro
 • …kaj Ceremonia enmanigo de la diplomoj. Plebisciton gvidas Marian Zdankowski. Vi ankoraux povas vocxdoni sendonte mesagxon kun proponataj nomoj al:
  avolamer [cxe] ols.vectranet.pl
 • IX-a ORATORA KONKURSO – lancxita por gimnasti langojn de la partoprenantoj de ARKONES (klaku por detaloj)
 • Esperanto-Kvizo – gvidos Marian Zdankowski.
 • Gajnu senpagan partoprenon en Ago-Semajno – konkurson gvidas Varsovia Ventanoj.
 • Gajnu senpagan partoprenon en Internacia Junulara-Semajno – konkurson gvidas IJS-organizanto.
 • Panel-diskuto “Organizaj defioj lige kun la UK en Bjalistoko” – gvidos Ireneusz Bobrzak el Varsovia Vento. En la kunveno partoprenos ankaux la Vicprezidento de Bjalistoko Aleksander Sosna kaj direktoro de la urbestra oficejo Krzysztof Karpieszuk.
 • Invito al Poznano – informo pri okazonta sekvontjare en Poznań 60-a Internacia Fervojista Esperanto-Kongreso – respondecas Wiesław Libner.
 • Renkontigxo de Skolta Esperanto-Ligo – respondecas pri gxi Sebastian Cyprych: scy [cxe] epf.pl – Nacia Reprezentanto de SEL en Pollando.
 • Renkontigxo de Pola Esperanta Fervojista Asocio – okazas paralele al Arkones kaj apartloke.
 • Renkontigxo de la prepargrupo de “Pola Antalogio” – respondecas Tomasz Chmielik.
 • Prezentigxo de Esperanto-eldonejoj kaj gazetoj:
  1. Peter Balajx – eldonejo “Espero”,
  2. Tomasz Chmielik – eldonejo “Libro-Mondo”,
  3. Aleksander Korjxenkov – eldonejo “Sezonoj” kaj revuo “La Ondo De Esperanto”,
  4. Kazimierz Leja – eldonejo “Hejme” kaj revuo “Pola Esperantisto”,
  5. Stano Marcxek – UEA-revuo “Esperanto”,
  6. Jan Skonieczka – presejo “Skonpres”,
  7. Reza Torabi – revuo “Irana Esperantisto”